PDR çalışmalarında, öğrencinin kendini tanıyarak doğru seçimler yapabilmesi, doğru kararlar alabilmesi, sağlıklı ve dengeli bir insan olarak kendini gerçekleştirebilmesi amaçlanmakta, bu doğrultuda sistemli ve profesyonel bir yardım süreci yürütülmektedir.

TED Çorlu Kolejinde kapsamlı gelişimsel rehberlik anlayışı esastır. Bu anlayış, öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duyuşsal olarak bütün yönleriyle gelişimini desteklemeyi amaçlar. Öğrencilerle yapılan çalışmalarda olumlu davranış geliştirme, sorumluluk bilinci kazandırma, arkadaşlık ilişkilerinde iletişim kurma, duyguları tanıma ve farkına varma, problem çözme, özgüven duygusunu geliştirme amacıyla birçok etkinliğe yer verilir. PDR hizmetleri gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği, bireyin özerkliği ve ilgili kişilerle iş birliği ilkelerine dayanır.

PDR çalışmaları üç alanda yürütülmektedir.

1-Bireysel Rehberlik: Öğrencilerin kişisel özellikleri ile sosyo-ekonomik ve kültürel faktörleri de göz önünde bulundurarak kişiye özgü eğitim programları geliştirmek, öğrencilerin ihtiyaç ve problemleri ile ilgili öğrencilere ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti vermek.

2-Eğitsel Rehberlik: Öğrencilerin çalışma davranışlarını geliştirmek, anaokulundaki öğrencilerin ilkokula, ilkokuldaki öğrencilerin ortaokula; ortaokuldaki öğrencilerin de liseye donanımlı bir şekilde geçişlerini sağlamak.

3-Mesleki Rehberlik: Çoklu Zekâ Teorisi doğrultusunda anaokulundan itibaren öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini gözlemlemek, gerekli envanterleri uygulamak ve öğrencilerin tüm öğrenimi boyunca ilgi ve yeteneklerini takip ederek öğrencileri kendilerine en uygun mesleklere yöneltmek.

PDR çalışmalarında, tüm öğrencilere yönelik bireysel görüşmeler, sınıf çalışmaları, gözlem, öğrenci tanıma ve takip süreçleri de yer almaktadır. Öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik seminerler düzenlenmekte, her ay öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bilgilendirme amaçlı bültenler hazırlanmaktadır.

PDR POSTASI

TED Çorlu Koleji İlkokulu PDR Birimi tarafından hazırlanan ve her ay velilerimizle paylaşılan PDR Postası bültenlerinin konu başlıklarına göz atabilirsiniz. Velilerimize yönelik hazırladığımız bu bülten için ihtiyaç duyduğunuz, merak ettiğiniz ya da paylaşılmasını istediğiniz konu başlıklarını bizlere iletebilirsiniz.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı