Değerler Eğitimi Birimi – TED ÇORLU KOLEJİ

Değerler Eğitimi Birimi

Değerler, bir kişinin veya sosyal grubun kabul ettiği standartlar, inançlar ya da moral ilkeleridir. (Collins English Dictionary, 1991: 1694)

Değer, bir toplumun varlık ve devamını sağlamak için toplumun ortak duygu ve amaçlarını ortaya çıkaran ilkeler bütünüdür. Değer, bir toplumun ilham aldığı en temel düşünce sistemidir.

TED Çorlu Kolejinde öğrencilerin dünya vatandaşı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için, eğitim programında yer alan “Değerler Eğitimi” uygulaması, tüm ders içeriklerine entegre edilmiştir. Değerler Eğitimi kapsamında öğrenciler iç denetim, kendi becerilerinin farkında olma, farklılıkları kabul etme, başkalarının haklarına saygı gösterme, empati kurma gibi beceriler geliştirmektedir.

Müfredatımızda ön plana çıkarılan değerler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
 • Sevgi
 • Dürüstlük
 • Duyarlılık
 • Güven
 • Hoşgörü
 • Sabır
 • Saygı
 • Dayanışma
 • Barış
 • Yardımlaşma
 • Adalet
 • Empati
 • Sorumluluk
 • Dostluk
Atatürk Köşesi

Ansolon