Değer, bir toplumun varlık ve devamını sağlamak için toplumun ortak duygu ve amaçlarını ortaya çıkaran ilkeler bütünüdür. Değer, bir toplumun ilham aldığı en temel düşünce sistemidir. Değerlerini açıklığa kavuşturmuş kişilerin karar alma sürecinde daha hızlı oldukları ve kendileri için doğru kararları aldıkları görülmüştür. Bu nedenle öğrencilere kendi değerlerinin farkına varmaları için yardımda bulunulmalıdır. Kişisel değerlerin farkında olmak gençlerin kendilerine uygun olan mesleği seçmesinde de etkili olur.

DEĞERLER NASIL KAZANILIR?

İçinde yaşadığımız aile ve toplum kurallarından, model alınan kahramanlardan, arkadaşlardan, bireyin kendi deneyimlerinden veya eğitim kurumlarında verilen değerler eğitimi yoluyla kazanılırlar.

DEĞERLER EĞİTİMİNİN AMAÇLARI

• Öğrencilerin değerler konusunda bilinçlenmelerini sağlamak,

• Değerlerin yaşamlarındaki etkilerini fark etmelerine yardımcı olmak,

• Değerlerini hangi kaynaklardan edindiklerini fark etmelerine yardımcı olmak,

• Öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişimlerine rehberlik etmek,

• Öğrencilerin kişisel değerlerini tanımaları, değerlendirmeleri ve yeni değerler edinmelerinde katkı sağlamak,

• Okulda olumsuz tutum ve davranışların azalmasını sağlamak,

• Öğrencilerin olumsuz modellerden korunmalarına yardımcı olmak,

• Olaylar ve durumlar karşısında kişilerin değerlerine bağlı olarak farklı düşünce, duygu ve davranışlar sergileyebileceğini anlamalarını sağlamak,

• Öğrencileri zararlı alışkanlıklardan korumak, sağlıklı yaşam için yararlı aktiviteler ve uğraşlar edinmelerini sağlamak,

• Öğrencilerin, kendi potansiyelini ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kullanabileceği, bağımsız, etkin, yeterli, güçlü kişilikler geliştirmelerine katkıda bulunmak,

• Kişisel değerler ve meslek seçimi arasındaki ilişkiyi fark etmelerini sağlamak,

• Kişisel değerleriyle örtüşen meslekleri tanımalarına yardımcı olmak,

• Kişisel değerleriyle örtüşen mesleği seçmelerinde etkili olmak,

• Öğrencilerin değerleri sorgulayarak içselleştirmelerini sağlamak.

TED Çorlu Kolejinde öğrencilerin dünya vatandaşı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için, eğitim programında yer alan “Değerler Eğitimi” uygulaması, tüm sınıf seviyelerinde ders içeriklerine entegre edilmiştir.

Müfredatımızda ön plana çıkarılan değerler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
 • Sevgi
 • Dürüstlük
 • Duyarlılık
 • Güven
 • Hoşgörü
 • Sabır
 • Saygı
 • Dayanışma
 • Barış
 • Yardımlaşma
 • Adalet
 • Empati
 • Sorumluluk
 • Dostluk