TED Okullarında eğitim öğretim, Milli Eğitim Bakanlığı programlarının yanı sıra öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre çeşitlendirilmiş, onları yüksek öğretime ve geleceğe hazırlayan, çağın gerektirdiği becerileri kazandırmaya yönelik ulusal ve uluslararası programlar ile zenginleştirilmiştir.

TED OKULLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
Okul öncesinde, öğrencilerin bireyselliklerini, yeteneklerini, duygusal ve bilişsel potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlanması ve okul öncesi kademesinin eğitim kalitesinin artırılması amacıyla geliştirilen “TED Okulları Okul Öncesi Eğitim Programı” uygulanmaktadır.

TED OKULLARI K12 İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
TED Okullarında, yabancı dil eğitiminin standardizasyonunun sağlanması ve uluslararası düzeyde geliştirilmesi amacıyla hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31/03/2016 tarih ve 14 sayılı kararı ile onaylanan “TED Okulları K12 İngilizce Dersi Öğretim Programı” kullanılmaktadır. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programında belirtilen dile ilişkin yeterlilik düzeyleri referans alınarak geliştirilmiş olan program, İngilizce dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinde yetkin olmanın yanısıra, küresel farkındalık, farklı görüş ve kişilere karşı anlayış sergileme, iletişim teknolojisi ve okuryazarlığı becerilerini de geliştirmeyi hedeflemektedir.

TED OKULLARI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
TED öğretmenleri tarafından geliştirilen ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 30/01/2015 tarih ve 2 sayılı kararı ile onaylanan program, okul öncesinden 12. sınıfa kadar öğrencilerin beden eğitimi ve spor yolu ile yaşamları boyunca genel sağlıklarını (fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal vb.) destekleyecek fiziksel etkinlikler ve sporla ilgili bilgi, beceri ve düzenli katılım alışkanlığı geliştirmelerini sağlamaktır.

TED OKULLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ UYGULAMA KILAVUZU
TED Okullarında, sunulan PDR hizmetlerinde standardizasyonu sağlamak ve okul toplumunun ortak bir rehberlik anlayışına sahip olması amacıyla MEB Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği esas alınarak geliştirilen “TED Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Uygulama Kılavuzu” uygulanmaktadır. Program, demokratik ve bireyi merkeze alan bir PDR anlayışı oluşturulmasını ve önleyici, koruyucu, geliştirici PDR hizmetlerine aynı düzeyde önem verilmesini hedeflemektedir.

ÜNİVERSİTE DESTEK EĞİTİM PROGRAMI (ÜDEP)
Öğrencilerimizi üniversite sınavına en iyi şekilde hazırlayabilmek için okulumuzdaki 11 ve 12. sınıflara ÜDEP uygulanmaktadır. ÜDEP ile üniversite sınavlarına hazırlık için herhangi bir kursa gitme ihtiyacı duymadan TYT ve AYT hazırlık çalışmaları yapılır. Programın temelinde öğrencimizin gelişimsel süreçlerinin takibinin yapılması, elde edilmesi gereken kazanımlar doğrultusunda farklı eğitim süreçleri oluşturarak gelişimlerinin desteklenmesi ve her alanda ulaşabilecekleri en üst başarı seviyesine taşınması yer almaktadır.

BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI (BİYP)
TED öğretmenleri tarafından geliştirilen ve üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş, bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen BİYP güncellenerek Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 06/10/2009 tarihli 170 sayılı kararı ile onaylanmıştır. BİYP Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 08.06.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

İŞLETME VE TEKNOLOJİ EĞİTİM KONSEYİ (BTEC)
Öğrencilerine ileride sahip olmayı düşündükleri mesleklerin yeterliklerini kazandırmayı hedefleyen BTEC programı 30 yıldır, 100’den fazla ülkede uygulanmaktadır. Türkiye’de BTEC programları ilk kez 2014 yılında TED Ankara Kolejinde uygulanmaya başlanmıştır ve sadece TED okullarında uygulanmaktadır.

İLERİ DÜZEY YERLEŞTİRME (AP) PROGRAMI
Öğrencilere, henüz lisedeyken üniversite seviyesinde ders alma ve sınava girme imkânı sağlayan AP Programı, dünya çapındaki birçok üniversite tarafından tanınmakta ve bu programda alınan notlar üniversitelerde kredi olarak sayılmaktadır.  AP dersleri almış olmak, yurt dışı üniversite başvurularında öğrencinin kendisine yüksek hedefler koyduğunu, zorlu bir müfredatın altından kalkabildiğini gösterir.

KANADA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Türk Eğitim Derneği ve Kanada Nova Scotia Eğitim Bakanlığının imzalamış olduğu anlaşma çerçevesinde TED Çorlu Koleji öğrencileri kültürlerarası öğrenci değişim programına katılıp denkliklerini alarak bir üst sınıftan tekrar okullarında eğitime devam etme hakkına sahiplerdir. Nova Scotia Değişim Programı, 7. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrencilere; “Akademik Ay Programı”, “Tek Dönem Öğrenci Değişim Programı” ve “Tam Yıl Öğrenci Değişim Programı” olmak üzere üç farklı süre seçeneği sunmaktadır.

KANADA ÇİFT DİPLOMA PROGRAMI
Türk Eğitim Derneği ve Kanada New Brunswick Eyaleti Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında başlamış olan Çift Diploma Programı, TED Okulundan mezun olan öğrencinin T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Lise Diploması ile birlikte Kanada New Brunswick Eyaleti Lise (Devlet Okulu) Diploması almasına olanak sağlayan öğretim programıdır. Program 9 ila 12. sınıflar arası uygulanan 4 yıllık bir programdır.Kanada Çift Diploma Programını tamamlayan bir öğrencinin elde etmiş olacağı diploma Kanada, Avrupa ve Amerika’da bulunan üniversitelere başvurularda etkin bir referans olmaktadır. Program sonunda alınacak Kanada Lise Diploması resmi ve akreditedir ve tüm dünyada kullanılabilir.

ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI (IBDP)
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen diplomanın yanı sıra öğrencilere uluslararası geçerliliği olan bir diploma kazandıran IBDP, dünyada 147 ülkede, 4.000’den fazla okulda uygulanmaktadır. 102 ülkedeki binden fazla üniversite, uluslararası bakalorya diplomasını kabul etmektedir.

ULUSLARARASI GENEL ORTAÖĞRETİM SERTİFİKA PROGRAMI (INTERNATIONAL GCSE)
Dünya çapında birçok akademik kurum ve işveren tarafından kabul gören ve öğrencinin etkin katılımını sağlayan öğrenme ortamına olanak veren Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı, öğrencilere bilgiyi kullanma, sözel beceriler, sorun çözme, inisiyatif alma, ekip çalışması ve sorgulama becerileri kazandırmaktadır.