TED Çorlu Koleji olarak öğrencilerimizin akademik alanda olduğu kadar sosyal, kültürel ve sportif alanlarda söz sahibi olmalarını önemsiyoruz. Öğrencilerimizi ilgi alanları doğrultusunda kulüp ve proje çalışmaları, sosyal alanlardaki etkinlikler ve uluslararası faaliyetler ile destekliyoruz; onları yaşadıkları çağa ve geleceğe yön verecek şekilde yetiştiriyoruz.

Yıl boyunca faaliyet gösterecek olan öğrenci kulüpleri; öğrencilerimizin sınıf düzeyi, yaş grubu özellikleri, geliştirilmesi gereken yönleri, kazandırılmak istenen bilgi, beceri, tutum ve davranış özellikleri göz önüne alınarak belirlenmiştir.

Öğrenci kulüplerinin uzmanlaşma alanı olmayıp kulüpte sunulan faaliyeti tanıma, o alanda ilgi ve yeteneği bulunup bulunmadığını keşfetme fırsatı sunduğunu hatırlatmak isteriz. Bu açıdan, öğrencilerimizin ilgisini çeken ve daha önce deneyimlemediği alanlara yönelmelerini daha doğru buluyoruz.

“Modern dünyanın etkin bireylerini yetiştirme” misyonu ile hareket eden okulumuz, öğrencilerimize daha güzel olanaklar sunmak üzere tüm birimleriyle yoğun bir çaba sergilemektedir. Geleceğimize yön verecek olan öğrencilerimizin bizi akademik alanda olduğu kadar sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da gururlandıracağına yürekten inanıyoruz.

2023-2024 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
İNOVASYON KULÜBÜ
Neden bu kulüp?
• Değişik fikir yaratma teknikleri (beyin fırtınası gibi) kullanmayı öğrenirsin,
• Olanaksızı düşünme kapasiteni geliştirirsin,
• Yaratıcı fikirler bularak sorunlara yeni çözümler getirme becerileri edinirsin,
• Arkadaşların ile birlikte yaratıcı çalışmalar yaparsın,
• İnovatif fikirler ve ürünler geliştirirsin.

Seni neler bekliyor?
• Özgür düşünce, yaratıcılık ve üst düzey problem çözme becerileri kazanacak,
• Yeni fikiler geliştirme, uygulama ve başkalarına etkili bir şekilde iletme yeteneklerini geliştirecek,
• Yeni yüzyıldaki yaşam tarzına hazır olman için gerekli olan yaratıcılık, kritik düşünme, iletişim ve iş birliği becerilerini kazanacak,
• İnovatif ürünler tasarlayacak ve yarışmalara katılabileceksin.
DESTINATION IMAGINATION KULÜBÜ
Neden bu kulüp?
• Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerin gelişir,
• Takım çalışmasını öğrenirsin,
• Problem çözme kabiliyetin güçlenir,
• Özgüven kazanırsın ve risk almayı öğrenirsin,
• Proje yönetimi becerileri kazanırsın.

Seni neler bekliyor?
• Sana verilecek takım görevlerini ve anlık görevleri yerine getirecek,
• Daha sorumlu, daha azimli, daha özgüvenli, daha yaratıcı olacak,
• Okulda, kariyerinde ve tüm yaşamında başarılı olabilmek için ihtiyacın olan hızlı düşünme, karar verme, zaman yönetimi, problem çözme, takım çalışması gibi birçok önemli becerileri kazanacak,
• Her yıl 150.000’den fazla öğrencinin, 30 ülkenin aktif katılımıyla 38.000’den fazla gönüllünün katıldığı bir organizasyonun parçası olacaksın.
MUN KULÜBÜ
Neden bu kulüp?
• Kendini tanıma ve ifade etme becerileri kazanırsın,
• Ortak değerleri öğrenir ve sahip çıkarsın,
• Empati yeteneğin gelişir,
• Dünya sorunlarına çözüm araştırması yaparken kullanılması gereken aşamaları öğrenirsin,
• Kendi düşüncelerini doğru ifade etme, metin olarak ortaya koyma becerileri kazanırsın,
• Analiz yapma, eleştirme becerilerin gelişir,
• Tasarım yapma, planlama, karar verme gücün gelişir,
• Farklı fikirlere açık olma ve eleştirisel düşünmeyi kavrama yeteneği kazanırsın,
• Birlikte çalışmanın ve iş bölümünün önemi kavrarsın.

Seni neler bekliyor?
• Dünya sorunlarına yeni çözümler üreterek kendini ifade edecek,
• Birleşmiş Milletlere üye ülkeleri ilgilendiren konular hakkında tartışacak, çözüm üretecek,
• Birleşmiş Milletlerin işleyişini öğrenecek,
• Parlamento usulüne göre müzakere ve münazara yöntemini öğrenecek,
• Kararların hazırlanması, tüm lobi faaliyetleri ve tartışmalar sadece İngilizce yapıldıği için pratik yaparak yabancı dilini geliştireceksin.
FEN PROJELERİ KULÜBÜ
Neden bu kulüp?
• Günlük hayatla bilim arasında ilişki kurmayı öğrenirsin,
• Kullanarak, yaparak, deneyerek öğrenirsin,
• Sabretmeyi, engeller karşısında yılmamayı, hatalardan ders çıkarmayı öğrenirsin,
• Bilim ve teknoloji okuryazarlığını geliştirirsin,
• Fen konuları ve teknoloji arasındaki ilişkiyi kavrarsın,
• Yeni teknoloji ürünlerini takip eden ve bunları hayatına adapte eden bir birey olursun.

Seni neler bekliyor?
• Laboratuvar çalışma alışkanlıklarını geliştirip uygulayacak,
• Sabretmeyi, engeller karşısında yılmamayı, hatalardan ders çıkarmayı öğrenecek,
• Temel bilim dallarında yüksek öğrenim için gerekli bilgi, tavır ve mahareti kazanacak,
• Fen projeleri hazırlayacak ve yarışmalara katılacaksın.
RESİM KULÜBÜ
Neden bu kulüp?
• Farklı teknik ve malzemeler kullanabilirsin,
• El becerilerin ve yaratıcılığın gelişir,
• Çevrendeki objeleri ve figürleri gözlemleyerek çizimler yaparsın,
• Yardımlaşma, paylaşma, ortak grup çalışmalarına katılma alışkanlığın gelişir,
• Aynı zamanda sanatsal yorum yapabilme becerileri kazanırsın.

Seni Neler Bekliyor?
• Duygularını rahatça ifade etmeni ve yeteneğini geliştirmeni sağlayacak,
• Özgürlüğün ve özgünlüğün güçlenecek,
• Üç boyutlu çalışmalar yapacaksın,
• Resim yarışmaları ve proje çalışmalarına katılabileceksin,
• Yıl boyu gerçekleştireceğin çalışmaların ve ortaya çıkardığın ürünlerin sergilerini açabileceksin.
MÜZİK KULÜBÜ
Neden bu kulüp?
• Arkadaşlarınla birlikte müzik yapabilirsin,
• Farklı türlerde müzikleri icra edebilirsin,
• Müziği doğru teknikle yorumlamayı öğrenirsin,
• Ritimsel belleğini geliştirirsin,
• Sabırlı ve özgüvenli bir birey olursun.

Seni neler bekliyor?
• Sahne tecrübesi kazanacaksın,
• Müzik atölyesindeki sayısız enstrümandan faydalanacaksın,
• Müzik toplulukları oluşturup öğrenilen eserleri seyircilerin beğenisine sunacaksın,
• Farklı müzik türlerini dinleyeceksin,
• Dünya müzikleri ile ilgili söyleşiler yapacaksın.
SATRANÇ KULÜBÜ
Neden bu kulüp?
• Bu kulüp sayesinde hızlı düşünüp çabuk hareket edersin,
• Dış uyarılardan etkilenmeyen ama en önemlisi gerilim altında bile paniğe kapılmayan bir birey olursun,
• Doğru hamleleri bulup uygulayabilen ve kendine güvenen biri olarak yetişirsin,
• Olaylara doğru yorumlar getirirsin,
• Bireysel yeteneklerini açığa çıkarırsın.

Seni neler bekliyor?
• Planlı hareket etmeyi öğreneceksin,
• Kendine güven duygusu kazanacak ve bunu geliştireceksin,
• Diğer ders konularını daha iyi anlayacak ve odaklanacaksın,
• Konulara karşı sorgulayıcı bir yaklaşımı benimseyecek, ezberci zihniyetten arınacaksın,
• Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini öğreneceksin.
FUTBOL KULÜBÜ
Neden bu kulüp?
• Takım içi yardımlaşmayı, paylaşmayı ve takım çalışmasını öğrenirsin,
• Bedensel beceri ve esneklik kazanırsın,
• Temel futbol becerileri kazanır ve geliştirirsin,
• Dayanıklılığını arttırırsın,
• El, göz ve denge koordinasyonlarının gelişimini sağlarsın.

Seni neler bekliyor?
• Doğru düşünen, isabetli karar verebilen bir sporcu olacak,
• Sportif zekayı içeren koordinasyon antrenmanları yapacak,
• Sporcu olmanın ve sporculuğun gerektirdiği sportif ve ahlaki birikimini geliştirecek,
• Bir ekip yani takım olmanın inceliklerini öğrenecek,
• Teknik kapasiteni arttıracak ve taktiksel yeteneklerini geliştireceksin.
BASKETBOL KULÜBÜ
Neden bu kulüp?
• Takım içi yardımlaşmayı, paylaşmayı ve takım çalışmasını öğrenirsin,
• Sınırlara ve kurallara uyarak çalışmayı öğrenirsin,
• İletişim becerin gelişir,
• Problem çözme kabiliyetin güçlenir,
• Özgüven kazanırsın ve sorumluluk bilincin gelişir.

Seni neler bekliyor? • Bu kulüp senin sportif kabiliyetlerini geliştirecek,
• Vücudun atik ve esnek olmasını sağlayacak,
• Bedenin güçlenmesini ve dayanıklılığını artıracak,
• Kemiklerin ve kasların gelişmesini sağlayacak,
• Bu kulüpte çok kalori harcanmasından dolayı vücudun formda kalacak.
VOLEYBOL KULÜBÜ
Neden bu kulüp?
• Sorumluluk duygusu kazanırsın,
• Yardımlaşma ve güven duygun gelişir,
• Bireysellikten uzaklaşarak takım çalışması yapmayı öğrenirsin,
• El ve göz koordinasyonun gelişir,
• Arkadaşlık ilişkilerin güçlenir.

Seni Neler Bekliyor?
• Güçlenecek, omurgana yük binmesini engelleyeceksin,
• Vücudunu esneteceksin,
• Odaklanma yeteneğini geliştireceksin,
• Vücudun koordinasyon kazanarak uyumlu hareket etmeni sağlayacak,
• Sportif kabiliyetlerin gelişecek.
TENİS KULÜBÜ
Neden bu kulüp?
• Tenis oynayarak sürekli mücadele etmeyi öğrenirsin,
• Sağlığını, zindeliğini ve çevikliğini korursun,
• Disiplin kazanır, daha düzenli olursun,
• Plan yapmayı, strateji geliştirmeyi öğrenirsin,
• Sorumluluk anlayışı kazanırsın.

Seni Neler Bekliyor?
• El-göz koordinasyonun gelişecek,
• Omuz, kol ve el kasların güçlenecek,
• Dikkat ve odaklanma becerin gelişecek, reflekslerin iyileşecek,
• Bacak ve arka bacak kasların güçlenecek,
• Doğru ve çabuk kararlar aldığın için zihinsel gelişimine yardımcı olacak.
ROBOTİK KULÜBÜ
Neden bu kulüp?
• Gündelik problemlerimize teknolojiyi kullanarak çözümler üretir,
• Ürettiğin fikirleri hayata geçirme fırsatını elde edersin,
• Sensörler, matematik ve fizik kanunlarını eğlenerek öğrenirsin,
• Araştırır, keşfeder, parçaları birleştirir, sıfırdan bir ürün oluşturursun,
• Kendi robotunu yapıp, istediğin kodları yazarak yönlendirebilirsin.

Seni neler bekliyor?
• Bir robotu geliştirecek ve ona görevler verebileceksin,
• İcat etme becerini ve mühendislik yönünü geliştireceksin,
• Lego, Kodlama, 3 boyutlu ve 2 boyutlu dijital tasarımlar yaparak gerçek hayata dair problemlerin çözümünde katkı sağlayabileceksin,
• Tüm bunlarla birlikte programlanabilir ‘drone’lar ile gerçek bir kodlama dili olan ve Google/NASA gibi dev kurumların kullandığı Python dilini öğrenmenin keyfini yaşayacaksın,
• Yeni projeler geliştirip yarışmalara katılabileceksin.
SERAMİK KULÜBÜ
Neden bu kulüp?
• Seramik çamuru (kil) kullanarak şekil vermeyi ve sabretmeyi öğrenirsin,
• Hayal gücünün ve yeteneğinin ortaya çıkmasına katkıda bulunursun,
• Planlama yapmayı, zamanı doğru kullanmayı öğrenirsin,
• Boyutlu tasarımlarda iki ve üç boyutlu biçimlendirme yapmayı öğrenirsin,
• El becerilerini ve bakış açını geliştirirsin.

Seni Neler Bekliyor?
• Hayal gücünü geliştirip, üç boyut algısı kazanacak, yaratıcı düşünce gücünü özgürce kullanmanı sağlayacak,
• Seramik tekniği ve kurallarını öğreneceksin,
• Sanat eseri inceleme yöntemlerini öğreneceksin,
• Sistemli ve temiz çalışma alışkanlığı kazanacaksın,
• Kullandığı malzemeye hâkim olma becerisini kazanıp kendi kararını veren bir birey olacaksın.
BİSİKLET KULÜBÜ
Neden bu kulüp?
• Bisiklet sürme alışkanlığı kazanırsın,
• Doğru bisiklet kullanımı ve trafik kurallarını öğrenirsin,
• Yapılacak çalışmalar sonrasında kondisyonun artar, hız kazanırsın,
• Bisiklet parçalarını, bakım ve tamir işlemlerini öğrenirsin,
• Etkinliklere katılarak daha sosyal bir birey olursun.

Seni neler bekliyor?
• Kemiklerin güçlenecek ve kas kütlen artacak,
• Eklem hareketliliğin gelişecek,
• Kondisyon gerektirdiği için vücudundaki yağ seviyesi azalacak,
• Arkadaş çevren genişleyecek,
• Fizik yapın ve koordinasyonun gelişecek.
DRAMA KULÜBÜ
Neden bu kulüp?
• Tiyatro sanatını sever ve tiyatro izleme alışkanlığı kazanırsın,
• Kendini ifade etme becerin gelişir,
• Yaratıcılığın artar,
• Takım çalışmasını öğrenir, sorumluluk alırsın,
• Beden dilini kullanmayı öğrenirsin.

Seni neler bekliyor?
• Bireysel farklılıklara saygılı olabilmeyi, farklı görüş, inanç ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilmeyi öğreneceksin,
• Ölçülü, saygılı ve anlayışlı davranabilme yeteneğini kazanacaksın,
• Gerçek dünya deneyimlerinle hayal gücünü bir araya getirebileceksin,
• Rol yapma ve tiyatro tekniklerini öğreneceksin,
• Sahnede tiyatro oyunu sergileyebileceksin.
YÜZME KULÜBÜ
Neden bu kulüp?
• Yüzerken vücudundaki tüm kaslar harekete geçer ve her an aktif olarak çalışır,
• Aynı anda hem kol hem bacak hem de karın kasların güçlenir,
• Sağlığını, zindeliğini ve çevikliğini korursun,
• Suyun direncine karşı kuvvet uyguladığın için daha fazla kalori harcar, vücudunun şekle girmesini sağlarsın,
• Suda rahat ve estetik hareketlerle kurallı yüzmeyi ve yüzme stillerini öğrenirsin.

Seni neler bekliyor?
• Yüzmek, kemik kütleni arttıracak,
• Ciğer kapasiteni arttıracak,
• Stres seviyenin azalmasına yardımcı olacak,
• Bedensel esneklik kazanacaksın,
• Vücudunun temiz kan akışını arttıracak ve daha sağlıklı bir kan dolaşımına sahip olacaksın.
FITNESS KULÜBÜ
Neden bu kulüp?
• Sağlıklı bir yaşam için egzersiz yapacaksın,
• Vücuduna zindelik katacaksın,
• Keyifli ve eğlenceli vakit geçireceksin,
• Arkadaşların ile birlikte yaratıcı çalışmalar yaparsın,
• Tüm haftanın yoğunluğunu spor yaparak unutacaksın.

Seni neler bekliyor?
• Antrenman programına sahip olacaksın,
• Omurga problemlerini en aza indireceksin,
• Kaslarını kuvvetlendirecek, esnekliğini artıracaksın,
• Yapacağın egzersizlerle vücudunu dinç tutacaksın.
SPINNING KULÜBÜ
Neden bu kulüp?
• Eğlenerek günün stresini atacaksın,
• Yüksek ve ritimli müzik eşliğinde kardiyo antrenmanı yapacaksın,
• Kalp ve damar sağlığını koruyacaksın,
• Performansını artıracak, nefes düzenini sağlayacaksın,

Seni neler bekliyor?
• Müzik ile hareket ederek ritim duygunu geliştireceksin,
• Keyifli ve eğlenceli vakit geçireceksin,
• Egzersiz seviyen geliştikçe nefes alıp verme kapasitesini artıracaksın,
• Metabolizma hızını artıracak ve vücudunun yağ yakmasını sağlayacaksın.
GASTRONOMİ KULÜBÜ
Neden bu kulüp?
• Mutfak sanatını yakından tanıma fırsatı bulursun,
• Gastronomi alanıyla ilgili bilgi sahibi olursun,
• Mutfaktaki yeteneklerini keşfedersin,
• Yaratıcı ürünler ortaya çıkarırsın.

Seni neler bekliyor?
• Başta Türk mutfağı olmak üzere dünya mutfaklarını tanıyacaksın,
• Planlı ve programlı şekilde yeni ürün çıkaracaksın,
• Yapılacak gezilerle yeni tatlar keşfedeceksin,
• Eğlenerek vakit geçireceksin.