TED Çorlu Koleji Ortaokulunun amaç ve görevleri, Millî Eğitim Bakanlığının genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

  • Atatürk milliyetçiliği doğrultusunda sosyal ve kültürel bütünleşmeyi sağlamak ve korumak,
  • Tüm öğrencilere ortaöğretim düzeyinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle, onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıma, bunlara çözüm yolları arama ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak,
  • Öğrencileri, toplum ekonomisinin gereklerini de gözeten çeşitli programlar çerçevesinde ilgi ve yeteneklerine göre geliştirerek yükseköğrenime veya hem mesleğe hem yükseköğrenime veya toplumsal yaşama ve iş alanlarına hazırlamaktır.
TED Çorlu Kolejinde, bireysel öğrenmenin yanında takım çalışmalarıyla sosyalleşen ve bununla birlikte düşünme becerisi gelişmiş, sorumluluklarının bilincinde, saygılı, kurallara uyan, ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve çevresiyle etkili iletişim kurabilen, kendine güvenen, sürekli öğrenen, öğrendikçe gelişen ve bilinçlenen, ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

TED Çorlu Koleji Ortaokulu öğrencileri, lisede takip edecekleri ulusal ve uluslararası programlara hazırlanmak üzere takviye programı ile desteklenmekte; temel derslerin programları zenginleştirilmektedir.

TED Çorlu Koleji Ortaokulunda bulunan mekanlar arasında farklı öğrenme stillerine uygun donanımlı sınıflar, fen ve teknoloji laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, branş derslikleri, kütüphane ve bilgi erişim merkezi, kulüp odaları ve jimnastik salonu  yer almaktadır.
DSCF1014_Emre_Dorter_TED_Corlu
DSCF1018_Emre_Dorter_TED_Corlu
DSCF1031_Emre_Dorter_TED_Corlu
DSCF1034_Emre_Dorter_TED_Corlu
ortaokulgiriskısmı
DSCF0814_Emre_Dorter_TED_Corlu