Atölyeler – TED ÇORLU KOLEJİ

Atölyeler

TED Çorlu Kolejinde öğrencilerin akademik gelişmelerine ortam hazırlamanın yanında fiziksel, zihinsel ve ruhsal bakımdan dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmelerini hedefleyen eğitim felsefesi, öğrencileri sosyal, sanatla barışık, problem çözme becerilerine sahip, özgüven sahibi, yaratıcı ve üretken bireyler olarak da hayata hazırlamaktır. Bu bağlamda sanat, spor ve sosyal etkinlikler, çevre ve sağlık bilinci gibi temalar öğretim programları ile ilişkilendirilerek uygulanmaktadır. Öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmek için küçük yaştan itibaren performans ölçümleri yapılmakta ve süreç içerisinde tekrar edilerek öğrencinin fiziksel / duyuşsal gelişimi izlenmektedir. Böylelikle her öğrencinin yeteneği olduğu alanlara bilinçli yönlendirmeler yapılmaktadır.

TED Çorlu Kolejinde öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaran, geliştiren her türlü faaliyeti destekleyen atölyeler arasında görsel sanatlar atölyesi, müzik ve orkestra sınıfları, video ve ses kayıt stüdyosu, seramik atölyesi, drama salonu, satranç salonu ve mekatronik / robotik / kodlama / lego & youtuber atölyeleri bulunmaktadır.
Atatürk Köşesi

Ansolon