Genel Bilgiler – TED ÇORLU KOLEJİ
Lisemizde, 2022-2023 eğitim öğretim yılında 9. sınıflar için açtığımız 3 şube ile eğitime başladık.

Lise öğretim programımızın genel amacı öğrencilerimizin akademik, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda başarı göstermelerini sağlayarak onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır.

Okulumuzda 2022-2023 eğitim öğretim yılında 9. sınıftan itibaren Türk Eğitim Derneği tarafından geliştirilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış programlar uygulanacaktır. Fen lisesi müfredatının önünde koşan özellikli programlar sayesinde öğrencilerimizin üniversite sınavlarında başarılı olmaları teminat altına alınmakta, yurt dışında yüksek öğrenimine devam etmek isteyen öğrencilerimizin akranlarına göre bir adım öne geçmesi sağlanmaktadır.

TED Çorlu Kolejinde her yıl kapsamı genişletilerek uygulanacak olan TED okullarına özgü programları üç ana başlıkta toplamak mümkündür:

BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI (BİYP) - TED öğretmenleri tarafından geliştirilen ve üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş, bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen BİYP güncellenerek Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 06/10/2009 tarihli 170 sayılı kararı ile onaylanmıştır. BİYP Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 08.06.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

İŞLETME VE TEKNOLOJİ EĞİTİM KONSEYİ (BTEC) - Öğrencilerine ileride sahip olmayı düşündükleri mesleklerin yeterliklerini kazandırmayı hedefleyen BTEC programı 30 yıldır, 100’den fazla ülkede uygulanmaktadır. Türkiye’de BTEC programları ilk kez 2014 yılında TED Ankara Kolejinde uygulanmaya başlanmıştır ve sadece TED okullarında uygulanmaktadır.

ÜNİVERSİTE DESTEK EĞİTİM PROGRAMI (ÜDEP) - Öğrencilerimizi üniversite sınavına en iyi şekilde hazırlayabilmek için okulumuzdaki 11 ve 12. sınıflara ÜDEP uygulanmaktadır. ÜDEP ile üniversite sınavlarına hazırlık için herhangi bir kursa gitme ihtiyacı duymadan TYT ve AYT hazırlık çalışmaları yapılır. Programın temelinde öğrencimizin gelişimsel süreçlerinin takibinin yapılması, elde edilmesi gereken kazanımlar doğrultusunda farklı eğitim süreçleri oluşturarak gelişimlerinin desteklenmesi ve her alanda ulaşabilecekleri en üst başarı seviyesine taşınması yer almaktadır.

Lise eğitim süreçleri disiplinlerarası çalışmalarla bütünleştirilir. Bu iş birliği ve ekip çalışmaları çocukların gelişimlerinin çok yönlü desteklenmesinde ve paydaşların birbiri ile iletişiminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde önemli rol oynar.

Lise eğitiminde uygulanan programlarla, öğrencilerin kazanım eksikliklerine göre takip ve süreklilik bireysel danışman öğretmenlerin takibiyle sağlanır. Bu sürecin her basamağı çok yönlü değerlendirilir ve akademik olarak sonuç odaklı bir yaklaşım sergilenir.

TED Çorlu Kolejinde öğrencilerimizin akademik, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda başarı göstermelerine imkan veren mekanlar arasında farklı öğrenme stillerine uygun donanımda sınıflar, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane ve bilgi erişim merkezi, kulüp odaları, çok amaçlı spor salonu, yüzme havuzu, fitness ve spining stüdyosu, okul radyosu gibi fark yaratan, ayrıcalıklı bir ortam bulunmaktadır.

6
4
1
3
2
5
Atatürk Köşesi

Ansolon