Proje yaklaşımı, çocukların farklı konular hakkında bütünü görmelerine yardımcı olan bir eğitim metodudur. Proje yaklaşımlı eğitimin genel amacı, çocuklarımızın bilişsel, sosyal-duygusal, ahlaki ve estetik duyarlılıklarını geliştirerek eğitim sürecine öğretmen kadar aktif katılımını sağlamaktır. Bu yaklaşım ile sınıflarda öğretmenler kendilerini öğrenme sürecinde çocuklar ile öğrenen ve keşfeden birey olarak kabul eder. Proje çalışmalarının temel özelliği çocuklar ya da öğretmenler tarafından önerilen bir konu hakkında sorulara yanıt bulmak için üzerinde yoğunlaşılan bir araştırmanın olmasıdır. Bu çalışmalar ile çocukların bellek, algı ve problem çözme becerileri gelişir. Proje yaklaşımlı eğitim, çocuklara günlük yaşamla ilgili rolleri oynamaları için fırsatlar sunarak çocukların olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmalarına imkân tanır. Çocukların etkinliklere aktif katılımını sağlayarak bilgiyi kendi kendine elde etmesini ve çocuklarda bilginin kalıcı olmasını destekler.
ULUSLARARASI PROJELER
ECO SCHOOLS

Eco Schools Programı okullarda çevre bilinci sağlamak, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Eko okullar, öğrencilerin çevresel konulara olan ilgilisini hem sınıf çalışmalarıyla hem de toplumsal etkinliklerle arttırmaya çalışan ve çevre eğitimini destekleyen uluslararası programdır.


Eco Schools Programı, programa üye olup, program dâhilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle başarı sağlamış okullara “Yeşil Bayrak” ödülü vermesi nedeniyle de önemli bir nitelik taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan, saygınlığı olan ve çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir.


Eco Schools Programı çerçevesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılında “Çöp Atık/Geri Dönüşüm” konusunda çalışmalar yapacağız. Çöp atık/geri dönüşüm konusundaki çalışmalarımız iki yıl boyunca sürecektir. Bu çalışmalara, eko-ilkeler ışığında eko-okullar komitemizi kurarak başlayıp çevresel inceleme, eylem planı, gözlem ve değerlendirme, müfredat çalışması, bilgilendirme ve katılım çalışmaları yaparak devam edeceğiz.


OKUL DIŞARIDA GÜNÜ

2011 yılında, Tim Gill’in “Swoing The Seeds” raporunun tanıtımında bir grup eğitimci ve çevreci, özellikle okulların çocukların açık havaya çıkmasını engelleyen sorunları nasıl ele alabileceğini tartıştı. Çözümleri, boş sınıf günü adını verdikleri yeni bir kampanyaydı.


2012 yılında Londra’da bir avuç okul, Anna Portch’un yeni başlattığı kampanya olan Boş Sınıf Günü’nün bir parçası olarak açık havada öğrenmeyi kutladı. 2015 yılında kampanyaya 15 ülkeden 600’ün üzerinde okul katıldı. 2016 yılında kurucu kuruluşlardan biri olan Project Dirt -şimdiki adıyla Semble- bu hareketi küresel bir harekete dönüştürmek için paydaşlar ile bir araya geldi. Tüm dünyadan okul liderleri, oyun uzmanları ve STK’ler ile yapılan fikir alışverişinin ardından bu küresel kampanya Okul Dışarıda Günü’ne dönüştü. O yıl, tüm kampanyalar tek bir isim altında toplandı ve gerçek anlamda küresel olan Okul Dışarıda Günü hareketi doğdu.


AİDİYET ÇALIŞMALARI
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ İLE TED ÇORLU KOLEJİ AİDİYETİNİN OLUŞTURULMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ

Aidiyet, bireyin kendisinin topluluk içinde bir yeri olduğunu, kabul edildiğini hissetmesi, bu durumun sonucunda da kendisini önemli ve değerli görmesi olarak tanımlanır. Aidiyet doğuştan getirilen bir gereksinimdir. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisine göre insanın en önemli ihtiyaçları; özellikle ergenlikle birlikte, kimlik, statü, bağlılık, aidiyet ve yüksek benlik ihtiyaçlarıdır. İnsanın topluma uyum sağlaması bu isteklerinin karşılanmasına bağlıdır.

Her türlü imkânın sağlandığı bir okul ortamı ile eğitim-öğretim faaliyetleri içinde bulunan öğrenci hem başarılı olur hem de bundan mutluluk duyar.

Aidiyet çalışmaları; öğrenci aidiyeti, veli aidiyeti ve çalışan aidiyeti olarak üç aşamada yürütülür. Aidiyet çalışmalarımız anaokulu veli bülteninde aylık olarak sizlerle paylaşılır.

DEĞERLER EĞİTİMİ
DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR?

“Değerler eğitimi / karakter eğitimi” programımız; sorumluluk, yardımseverlik, saygı, hoşgörü, dürüstlük, vatanseverlik gibi; bireyin ve toplumun yararına olacağı konusunda eğitimcilerin hem fikir oldukları, evrensel değerleri öğrencilere kazandırmayı hedefleyen bir programdır.

PROGRAMININ AMACI NEDİR?

Öğrencilere hedeflenen değerleri verirken, var olan eğitim materyallerini uyarlar ve kullanır. Programın yöntemi telkinde bulunmak veya öğüt vermek değil model olmaktır. Değerler eğitiminin yürütüldüğü okullarda öğrenciler sıklıkla değerlere ilişkin uygulamalar için fırsatlar bulurlar. Söz konusu değerleri öğrencilerin içselleştirebilmelerini sağlamak amacıyla; bu değerlerin yaşandığı ve öneminin vurgulandığı bir okul ortamı (iklimi) oluşturmak hedeflenir. Tüm okul çalışanları okulun değerler eğitimi programına yönelik sorumluluğunu paylaşır ve bu beklentiler doğrultusunda çalışırlar. Program; ev, toplum ve okul temellidir. Bu nedenle değerler eğitimi programı planlanırken aile katılımına önem verilmelidir. Program; öğrencilerin unutulmaya yüz tutan değerleri keşfetmelerini, içselleştirmelerini sağlayarak toplumda ve okullardaki ahlaki ve akademik sorunlara uzun vadede çözümler sağlamayı hedefler.

OKULUMUZDA DEĞERLER EĞİTİMİ

Okulumuzda Değerler Eğitimi çalışmalarına bu yıl “Kıvrık Nerede? Değerler Eğitimi Seti” ile devam ediyoruz. “Kıvrık Nerede? Değerler Eğitimi Seti” Türk Eğitim Derneği Okul Öncesi Standardizasyon çalışmaları kapsamında Türk Eğitim Derneği Uzmanları, TED Alanya, TED Ankara, TED Antalya, TED Bursa ve TED Eskişehir öğretmenlerinden oluşan bir komisyon tarafından okul öncesi çocuklar için hazırlanmıştır. Bu set ile çocukların, değerlerin yaşandığı bir dünyanın içine girmeleri ve etkinliklerle zenginleştirilmiş bir sınıf ortamı yaratılması hedeflenmektedir. “Kıvrık Nerede?”, çocukların hayal güçlerini çalıştıran, eğlenceli ve düşündürücü bir settir. Setin kitapları, yapılandırılmış bir program dahilinde sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecektir. Zaman zaman kitaplar evlere gönderilerek aile katılımı etkinliklerinin de sizlerle birlikte sürdürülmesi düşünülmüştür; böylece çocuklarımızın yeni öğrenmelerinin pekiştirilmeleri planlanmakta ve değerlerin hayatlarındaki yerlerini fark etmeleri hedeflenmektedir.