Okulumuzda, öğrencilerimizin ana dili gibi yabancı dil konuştuğu, akademik başarı elde ettiği, sosyokültürel ve sportif alanlar da dahil olmak üzere bütüncül formasyona sahip olduğu, hayata başlarken geniş mezun ağını kullanabildiği bir sistem yaratıyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizin yabancı dil ve akademik başarısını artırmak amacıyla çeşitli gruplar oluşturarak birçok çalışma yapıyor ve öğrencilerimizin E-TWINING, FLL, HIPPO, CAMBRIDGE, CARIBOU, KANGURU, ZEKÂ OYUNLARI ŞAMPİYONASI, ULUSAL MATEMATİK ŞAMPİYONASI gibi ulusal ve uluslararası proje yarışmalarında, turnuvalarda ve sınavlarda yer almalarını, kendilerini ifade etmelerini sağlıyoruz.

 

E-TWINING

eTwinning, Avrupa’daki okullar, öğretmenler ve öğrenciler için eğitimi geliştiren 43 Avrupa Eğitim Bakanlığının uluslararası iş birliğinden oluşan European Schoolnet tarafından yönetilen ve 2005 yılında Avrupa Komisyonunun eÖğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan bir programdır. eTwinning; öğretmenler, öğrenciler, okullar, ebeveynler ve yerel yetkililer arasında iş birliği ortamı yaratmakta ve öğrencilerin gelişimine yön veren öncü olan okullar arasında bir ağ oluşturmaktadır. eTwinning, öğrencilere derse daha fazla motive olma, başka okullardan veya ülkelerden akranları ile iletişim kurarak farklı kültürleri tanıma, yabancı dilde iletişim kurabilme, web teknolojilerinin eğitim amacıyla da kullanabileceğini fark etme, projede yer alınan derslere daha etkin katılma gibi faydalar sağlamaktadır.

TED Çorlu Koleji olarak, bu yıl “Benim Kalemim” isimli eTwinning projesini gerçekleştirmekteyiz. Türkiye’den 10, Romanya’dan 1 okulun katıldığı projemiz kapsamında her hafta farklı derslerde farklı etkinlikler yaparak öğrencilerimizin yazma becerilerini geliştirmekte ve hayal dünyalarındaki özgün eserlerin ortaya çıkmasını sağlamaktayız.

 

FLL | FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE

FIRST LEGO League (FLL) Challenge, uluslararası bir program olup FIRST Vakfı ve LEGO iş birliğiyle gerçekleşmektedir. Bilim Kahramanları Derneği, dünyada 98 ülkede uygulanan FIRST LEGO League Challenge programını Türkiye’de “Bilim Kahramanları Buluşuyor” adıyla 2004 yılından beri uygulamaktadır. Gençler ve çocuklar, her yıl farklı bir tema üzerinde 4-10 kişilik takımlar halinde araştırma yaparak çözümler üretmekte ve özgüven geliştirmekteler. Takımlar, evrensel sunum metotları kullanarak toplumsal sorunlara çözümler üretirken kaynakları etkin bir şekilde kullanmayı hedeflemektedir. Program her sene küresel bir soruna işaret eden bir tema üzerine odaklanmakta ve yerel turnuvalarda elde edilen başarıya göre ulusal ve uluslararası turnuvalara katılma hakkı kazanılmaktadır.

 

HIPPO

Hippo, GateHouse Awards ve Mizzou International desteğiyle 50'den fazla ülkede uygulanan bir İngilizce sınavdır. Hippo sınavı, Türkiye'de 2017 yılından beri ingilizce öğretmenleri ve Hippo'yu destekleyen kuruluşların iş birliği ile uygulanmaktadır. Bu sınav, İngilizce aracılığıyla insanların ve kültürlerin bir araya gelmesini, kaynaşmasını ve diyalog kurmasını hedeflemektedir.

 

CAMBRIDGE ÜNİVERSİTESİ YOUNG LEARNERS SINAVLARI

Her yıl Türkiye’nin birçok şehrinde Study in UK-Turkey tarafından düzenlenen ve Cambridge Young Learners Examinations (YLE) olarak bilinen sınavlar, özellikle 7-12 yaş arası çocuklara yönelik tasarlanmıştır. Cambridge English YLE sınavları STARTERS ilk seviye, MOVERS ikinci seviye ve FLYERS en ileri seviye olmak üzere 3 ayrı düzeyden oluşmaktadır. İçeriği resimli, renkli ve eğlenceli olan YLE sınavlarına dünyanın her yerinden yüz binlerce öğrenci katılmaktadır. YLE sınavları, öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarındaki İngilizce düzeyi ölçerek bu dört alandaki becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

 

CARIBOU MATEMATİK YARIŞMASI

Caribou, ilkokulun başından lisenin sonuna kadar öğrencilere matematik öğrenme kaynakları ve yarışmalar sunan çevrimiçi bir eğitim platformudur. Caribou Yarışmaları, Kanada'daki Brock Üniversitesinde çalışan ve matematik profesörü olan Dr. Thomas Wolf'un buluşudur ve eğitim öğretim yılı boyunca altı kez, genellikle ekim, kasım, ocak, şubat, nisan ve mayıs aylarında 2 gün boyunca düzenlenen uluslararası bir çevrimiçi matematik yarışmasıdır. Tüm kaynaklar tamamen sanal olduğundan, geleneksel okul ortamına olduğu kadar uzaktan eğitime, okul sonrası özel derse, evde eğitime ve karma öğrenme ortamlarına da uygundur. Bu yarışma yalnızca kavramlara veya formülleri ezberlemeye dayalı olmayan, gerçek dünyada uygulanabilir esnek düşünme, yaratıcılık, mantık ve sağduyuya dayalı çok çeşitli zorlu matematik etkinlikleri sunmayı, öğrencilerin problem çözme tekniklerini geliştirmeyi, dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler arasında matematik sevgisini teşvik etmeyi, matematik kaygılarını azaltmayı amaçlamaktadır.

 

KANGURU MATEMATİK YARIŞMASI

Kanguru Matematik Yarışması, Uluslararası Kanguru Matematik Derneği Türkiye Temsilciği (Association Kangourou Sans Frontieres) tarafından düzenlenmekte ve öğrencilerin matematik derslerinde edindikleri becerileri uluslararası düzeyde sergilemelerine imkân sunmaktadır. Bu yarışma ile ulusal ve uluslararası düzeyde matematik bilgi ve sevgisinin yaygınlaştırılması, ortak bir matematik kültürünün oluşturulması, öğrencilerin ezbere dayalı matematik bilgileri yerine yaratıcı matematik düşünce sistemlerini öğrenmesi hedeflenmektedir. Kanguru Matematik Sınavı, öğrenciler ve okullar arasındaki rekabeti artırmak yerine matematik kültürünü ve matematik sorusu çözmenin zevkini kaliteli sorular yoluyla yaymayı amaçlamaktadır.

 

KANGURU FEN YARIŞMASI

Kanguru Fen Yarışması, öğrencilerin fen bilgisi derslerinde edindikleri becerileri uluslararası düzeyde sergilemelerini sağlamaktır. Bu yarışma ulusal ve uluslararası düzeyde fen bilgi ve sevgisinin yaygınlaştırılması, uluslararası düzeyde ortak bir fen bilgisi kültürünün oluşturulması, öğrencilerin ezbere dayalı fen bilimleri bilgilerinden ziyade yaratıcı düşünce sistemlerini geliştirmelerini hedeflemektedir.

 

TÜRKİYE OKULLAR ARASI ZEKÂ OYUNLARI ŞAMPİYONASI

Türkiye genelinde faaliyet gösteren devlet okulları ile özel okulların takım olarak katıldıkları zekâ ve akıl oyunlarından oluşan bir yarışmadır. Türkiye Zekâ Vakfı tarafından düzenlenen bu yarışma, öğrencilerin yardımlaşarak takım çalışması yapmasını, düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerinin gelişmesini amaçlamaktadır.

 

ULUSAL MATEMATİK ŞAMPİYONASI

Ulusal Matematik Şampiyonası, Millî Eğitim Bakanlığının başlattığı Matematik Seferberliği projesine katkıda bulunmak amacıyla Projeadası Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından düzenlenen bir yarışmadır. Bu yarışmaya, resmî ve özel okullarda öğrenim gören ilkokul birinci sınıftan ortaokul 8. sınıfa kadar tüm öğrenciler katılmaktadır. Ulusal Matematik Şampiyonası, öğrencilere matematiği sevdirmeyi, öğrencileri analitik düşünmeye sevk etmeyi, matematiği günlük hayatlarında kullanacakları en önemli enstrüman haline getirmeyi amaçlamaktadır.