Okulumuzda, öğrencilerimizin ana dili gibi yabancı dil konuştuğu, akademik başarı elde ettiği, sosyokültürel ve sportif alanlar da dahil olmak üzere bütüncül formasyona sahip olduğu, hayata başlarken geniş mezun ağını kullanabildiği bir sistem yaratıyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizin yabancı dil ve akademik başarısını artırmak amacıyla çeşitli gruplar oluşturarak birçok çalışma yapıyor ve öğrencilerimizin TEKNOFEST, FLL, DI, MUN, WSC, GCC, FIT, CAMBRIDGE, TALES, CARIBOU, KANGURU, URFODU, MATBEG, FENBEG VE BİLGE KUNDUZ gibi ulusal ve uluslararası proje yarışmalarında, turnuvalarda ve sınavlarda yer almalarını, kendilerini ifade etmelerini sağlıyoruz.

 

TEKNOFEST | HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

TEKNOFEST, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir. İlki 2018'de gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenlenmektedir.

 

FLL | FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE

FIRST LEGO League (FLL) Challenge, uluslararası bir program olup FIRST Vakfı ve LEGO iş birliğiyle gerçekleşmektedir. Bilim Kahramanları Derneği, dünyada 98 ülkede uygulanan FIRST LEGO League Challenge programını Türkiye’de “Bilim Kahramanları Buluşuyor” adıyla 2004 yılından beri uygulamaktadır. Gençler ve çocuklar, her yıl farklı bir tema üzerinde 4-10 kişilik takımlar halinde araştırma yaparak çözümler üretmekte ve özgüven geliştirmekteler. Takımlar, evrensel sunum metotları kullanarak toplumsal sorunlara çözümler üretirken kaynakları etkin bir şekilde kullanmayı hedeflemektedir. Program her sene küresel bir soruna işaret eden bir tema üzerine odaklanmakta ve yerel turnuvalarda elde edilen başarıya göre ulusal ve uluslararası turnuvalara katılma hakkı kazanılmaktadır.

 

DI | DESTINATION IMAGINATION

Sürece odaklı yaratıcı problem çözme becerisini temel alan Destination Imagination (DI) gençlere yaratıcılık, eleştirel düşünme, takım içinde çalışabilme, zamanı en iyi şekilde kullanma ve yaratıcı problem çözme becerileri kazandırmayı amaçlayan bir programdır. Bu program öğrencilerin sorunları daha iyi anlamalarına ve daha iyi sorular sormalarına, çözüm üretmelerine, başarısızlıktan dahi yeni şeyler öğrenmelerine ve başarılarını kutlamalarına yardımcı olmaktadır.

 

MUN | MODEL UNITED NATIONS

Model United Nations (MUN) çalışmaları, öğrencilerin önemli dünya meseleleri konusunda bilgi sahibi olmalarını ve araştırma, tartışma ve yazma yoluyla bu meselelere gerçekçi çözümler bulabilmelerini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. MUN çalışmalarına katılan öğrenciler küresel ısınma, kaybolan yağmur ormanları, gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulluk gibi dünya meselelerini araştırarak çalışmakta ve öğrencilere kazanmış oldukları İngilizce dil becerilerini son derece üst düzey konularda kullanma olanağı sunmaktadır. Bu program dahilindeki konferanslarda öğrenciler, bir ülkenin Birleşmiş Milletler’deki temsilcisi olarak, belirlenen bir konu ile ilgili temsil ettikleri ülkenin görüşlerini ve çıkarlarını savunmaktadır. Birleşmiş Milletler oturumlarındaki tüm resmi jargonun ve prosedürlerin zorunlu olduğu bu konferanslarda öğrenciler, araştırma sonucu elde ettikleri bilgilerle konuşmakta, dinlemekte ve yazmakta, temsil ettikleri pozisyonlarla ilgili rol yapma olanağı bulmaktadır. Birleşmiş Milletler’in desteğiyle icra edilen Model United Nations programı sayesinde öğrenciler, bir yandan Türkiye’den ve dünyadan birçok yeni insanla tanışma ve yeni kültürleri tanıma olanağı bulurken, diğer yandan uluslararası meseleler konusunda bilgilenmektedirler.

 

WSC | THE WORLD SCHOLAR’S CUP

Akademik anlamda dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen ve 2007 yılından beri düzenlenen “The World’s Scholars Cup (Dünya Bilginler Kupası)” öğrencilere eşsiz bir deneyim sunan uluslararası bir etkinliktir. 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilip kullanılmasını sağlamak ve öğrencileri geleceğin liderleri olarak hazırlamak amacıyla yürütülen bu etkinlik, öğrencilere kendi fikirlerini özgürce dile getirebilecekleri ortamlar sunmaktadır. Bu yarışmaya dünyanın birçok ülkesindeki okullardan akademik potansiyeli yüksek öğrenciler takım olarak katılmakta ve her yıl ocak ayında belirlenen bir tema üzerinden fen bilimleri, tarih ve edebiyat, sosyal bilimler, sanat ve müzik gibi alanlarda bireysel bilgi yarışması, münazara ve makale yazma gibi farklı kategorilerde akademik donanımlarını İngilizce sergileme ve sınama fırsatı bulmaktadır. Ayrıca süreçte kazanılan katılım belgeleri ve sertifikalar uluslararası geçerlilik taşımaktadır.

 

GCC | GLOBAL CITIZENSHIP

Küresel vatandaşlık, herkesin dünya vatandaşı olduğunu kabul eden bireyler ve topluluklar tarafından gerçekleştirilen sosyal, çevresel ve ekonomik eylemleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Global Citizenship (Dünya Vatandaşlığı) de öğrencilerin dünya vatandaşlığı kimliği geliştirmelerine destek olmak amacıyla OXFAM Education tarafından başlatılmış bir programdır. Programın ana hedefi, eleştirel düşünce ve toplumsal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yerel ve küresel sorunların farkında olan ve bu sorunlara yönelik çözüm üretme kapasitesine sahip mezunların yetiştirilmesine katkı sunmaktır. Aynı zamanda öğrencilerin günümüz dünyasının gittikçe artan ilişki ve etkileşim ağları içinde iş dünyasına, yaşam koşullarına, uluslararası ortamlara rahatlıkla uyum sağlaması hedeflenmektedir. Program kapsamında öğrencilerin; eleştirel düşünce, dil ve ifade yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanarak sivil toplum aktivitelerine yönelik uygulamalı çalışmalara katılması sağlanmaktadır.

 

HIPPO

Hippo dil sınavı GateHouse Awards ve Mizzou International desteğiyle 50'den fazla ülkede uygulanan bir İngilizce sınavdır. Hippo sınavı, Türkiye'de 2017 yılından beri ingilizce öğretmenleri ve Hippo'yu destekleyen kuruluşların iş birliği ile uygulanmaktadır. Bu sınav, İngilizce aracılığıyla insanların ve kültürlerin bir araya gelmesini, kaynaşmasını ve diyalog kurmasını hedeflemektedir.

 

FIT | START DEUTSCH SERTİFİKA SINAVLARI

Fit 1 ve Fit 2, Almanya’nın resmi makamlarınca yürütülen, Goethe Enstitüsü tarafından uygulanan ve dünya genelinde yüksek bir tanınma derecesine sahip olan bir sınavdır. Uluslararası standartlarda kabul gören ve dillere ilişkin Avrupa Ortak Referans Çerçevesinin yetkinlik derecelendirmesine denk gelen Fit 1 ve Fit 2 sınavını tamamlayan öğrenciler, günlük yaşamdaki konuşmaları, alışılmış ricaları, gazete makalelerini, tanımlamaları çözümleyebilir, formüle edebilir ve karşılık verebilir seviyede Almanca öğrendiklerini kanıtlamaktadır.

 

CAMBRIDGE ÜNİVERSİTESİ KET&PET, KET for Schools&PET for Schools

Her yıl Türkiye’nin birçok şehrinde Study in UK-Turkey tarafından düzenlenen Cambridge Key English Test (KET), Preliminary English Test (PET), Key English Test for Schools (KET for Schools), Preliminary English Test for Schools (PET for Schools) Cambridge Üniversitesinin bir kuruluşu olan Cambridge ESOL (Ana Dili İngilizce Olmayanlar İçin İngilizce) tarafından düzenlenen İngilizce sınavlardır. Cambridge English sınavlarına her yıl beş milyondan fazla öğrenci katılmakta ve öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarındaki İngilizce düzeyi ölçülmektedir. Bu sınavlar İngilizce dil bilgisi seviyesini gösteren açık ve güvenilir bir değerlendirme sistemi olarak tüm dünyada pek çok üniversite, kolej, şirket ve devlet kurumları tarafından kabul edilmektedir.

 

TALES MATEMATİK YARIŞMASI

Tales Matematik Yarışması, Tales Matematik Müzesi tarafından 2016 yılından itibaren uygulanmatadır. Tales Matematik Yarışmasının amacı, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanıp kullanmadıklarını ölçmektir. Bu yarışma ile öğrencilerde farkındalık yaratarak öğrencilerin matematiği öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak, matematiğe karşı olan olumlu tutumlarını artırmak, matematiksel okuryazarlık becerilerini gelişmesine katkı sunmak amaçlanmaktadır.

 

TALES FEN YARIŞMASI

Tales Fen Yarışması, öğrencilerin fen bilimlerine olan ilgilerini artırarak fen bilimlerine yönelik olumlu tutum geliştirmelerini ve problem çözme becerilerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu yarışma, öğrencilerin fen bilimleri alanındaki okuryazarlık becerilerinin gelişmesini, problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütme yöntemlerini kullanmasını sağlamaktadır.

 

CARIBOU MATEMATİK YARIŞMASI

Caribou, ilkokulun başından lisenin sonuna kadar öğrencilere matematik öğrenme kaynakları ve yarışmalar sunan çevrimiçi bir eğitim platformudur. Caribou Yarışmaları, Kanada'daki Brock Üniversitesinde çalışan ve matematik profesörü olan Dr. Thomas Wolf'un buluşudur ve eğitim öğretim yılı boyunca altı kez, genellikle ekim, kasım, ocak, şubat, nisan ve mayıs aylarında 2 gün boyunca düzenlenen uluslararası bir çevrimiçi matematik yarışmasıdır. Tüm kaynaklar tamamen sanal olduğundan, geleneksel okul ortamına olduğu kadar uzaktan eğitime, okul sonrası özel derse, evde eğitime ve karma öğrenme ortamlarına da uygundur. Bu yarışma yalnızca kavramlara veya formülleri ezberlemeye dayalı olmayan, gerçek dünyada uygulanabilir esnek düşünme, yaratıcılık, mantık ve sağduyuya dayalı çok çeşitli zorlu matematik etkinlikleri sunmayı, öğrencilerin problem çözme tekniklerini geliştirmeyi,  dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler arasında matematik sevgisini teşvik etmeyi, matematik kaygılarını azaltmayı amaçlamaktadır.

 

KANGURU MATEMATİK YARIŞMASI

Kanguru Matematik Yarışması, Uluslararası Kanguru Matematik Derneği Türkiye Temsilciği (Association Kangourou Sans Frontieres) tarafından düzenlenmekte ve öğrencilerin matematik derslerinde edindikleri becerileri uluslararası düzeyde sergilemelerine imkân sunmaktadır. Bu yarışma ile ulusal ve uluslararası düzeyde matematik bilgi ve sevgisinin yaygınlaştırılması, ortak bir matematik kültürünün oluşturulması, öğrencilerin ezbere dayalı matematik bilgileri yerine yaratıcı matematik düşünce sistemlerini öğrenmesi hedeflenmektedir. Kanguru Matematik Sınavı, öğrenciler ve okullar arasındaki rekabeti artırmak yerine matematik kültürünü ve matematik sorusu çözmenin zevkini kaliteli sorular yoluyla yaymayı amaçlamaktadır.

 

KANGURU FEN YARIŞMASI

Kanguru Fen Yarışması, öğrencilerin fen bilgisi derslerinde edindikleri becerileri uluslararası düzeyde sergilemelerini sağlamaktır. Bu yarışma ulusal ve uluslararası düzeyde fen bilgi ve sevgisinin yaygınlaştırılması, uluslararası düzeyde ortak bir fen bilgisi kültürünün oluşturulması, öğrencilerin ezbere dayalı fen bilimleri bilgilerinden ziyade yaratıcı düşünce sistemlerini geliştirmelerini hedeflemektedir.

 

URFODU | ULUSLARARASI BİLİM TEMELLERİ BİLGİ YARIŞMASI

URFODU öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sunmak amacıyla yapılan ve online uygulanan uluslararası bir yarışmadır. Bu yarışma öğrencilerin yaratıcılıklarının gelişmesine katkı sunmakta ve bilimsel araştırma faaliyetlerine katılmalarını sağlamaktadır.

 

CRYPTOMATH MATEMATİKSEL ŞİFRELEME YARIŞMASI

CRYPTOMATH, öğrencilerin matematik ve kriptoloji sorularındaki becerileri ulusal ve uluslararası düzeyde sergilemelerini sağlamaktadır. CRYPTOMATH, yaratıcı ve zekâ geliştirici soruların Türkiye ve dünya genelinde yaygınlaşmasını, öğrencilerle buluşturulmasını, yaratıcı sorular ile beyin jimnastiği yapılmasını ve öğrencilerin ezbere dayalı bilimsel bilgilerinden ziyade yaratıcı düşünce becerilerinin gelişmesini hedeflemektedir. Bu yarışma öğrenciler ve okullar arasındaki rekabeti artırmak yerine takım çalışması yaparak ve zamanı doğru kullanarak özgün düşünme sistemleri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

WATERLOO GAUSS MATEMATİK YARIŞMASI

Waterloo Gauss Matematik Yarışması, Kanada Waterloo Üniversitesi tarafından Kanada Matematik Olimpiyatlarına katılmak isteyenler için uygulanmaktadır. Bu yarışma, öğrencilerin eğlenerek matematiksel problem çözme becerilerini geliştirmekte ve öğrencilere "soruyu anlama", "çözüm yöntemi geliştirme" ve "sonuca ulaşma" gibi süreçlerde de öğrencilere önemli deneyimler kazandırmaktadır.

 

MATBEG

MATBEG, öğrencilerin bulundukları çağı matematiksel olarak anlamlandırması, karşılaşılan problemlerin çözümünde matematiksel olarak düşünebilmesi, matematiğin tarihsel gelişim sürecini gözlemleyerek matematiğe karşı daha derin bir anlayış oluşturması için geliştirilen benzersiz bir matematik uygulamasıdır. Yüz yüze veya online uygulanan MATBEG, öğrencilerin orijinal problemlere en yenilikçi çözümleri üretmelerine, yeteneklerini ve yaratıcılıklarını en üst düzeyde kullanmalarına imkân sunmaktadır.

 

FENBEG

FENBEG, öğrencilerin karşılaştıkları problemlere yaratıcı çözümler önermesini ve bilimsel okuryazarlığa ulaşmasını sağlayan benzersiz bir uygulamadır. FENBEG, bir probleme birden fazla bakış açısı geliştirmeye, yaşantıları etkileyen olguları bilimsel olarak açıklamaya ve bilimsel muhakeme yapmaya katkı sunmaktadır.

 

TÜRKİYE OKULLAR ARASI ZEKÂ OYUNLARI ŞAMPİYONASI

Türkiye genelinde faaliyet gösteren devlet okulları ile özel okulların takım olarak katıldıkları zekâ ve akıl oyunlarından oluşan bir yarışmadır. Türkiye Zekâ Vakfı tarafından düzenlenen bu yarışma, öğrencilerin yardımlaşarak takım çalışması yapmasını, düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerinin gelişmesini amaçlamaktadır.

 

BİLGE KUNDUZ ENFORMATİK YARIŞMASI

Bilge Kunduz Enformatik Yarışması, bilgisayar bilimini öğretmeyi amaçlayan uluslararası bir yarışmadır ve ülkemizde Ankara Üniversitesinde çalışan gönüllü akademisyenler tarafından yönetilmektedir. Bu yarışmada, algoritma ve enformatik alanındaki farkındalığını artıran, rahat çözülebilen kısa sorular sorulmakta ve öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini kullanması amaçlanmaktadır. Yarışmanın hedefi, öğrencilerden başlayarak tüm topluma ulaşmak ve etkili teknoloji kullanımını teşvik etmektir.