BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI (BİYP)

Türk Eğitim Derneği Okullarında öğrencilere, Millî Eğitim Bakanlığı öğretim programlarının kazandırmayı hedeflediği bilgi, beceri ve değerlerin yanında onların ilgi, yetenek ve gereksinimleri doğrultusunda çeşitli alanlarda farklı programlardan yararlanma olanağı sağlanmaktadır. Bu amaçla geliştirilen BİYP, bilim alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. BİYP, bilim kavramı doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerinin zenginleştirildiği, öğrencilerin araştırma yapmalarını, araştırma sonucunda da ürün ortaya çıkarmalarını ve üretken olmalarını esas alan bir programdır.

BİYP bireylerin özellikle üst öğrenim yaşamlarına, akademik yönden ulusal ve uluslararası üniversitelere başvurularda önemli katkılar sağlamaktadır.

Program, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 06/10/2009 tarihli ve 170 sayılı kararı ile Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan onay doğrultusunda TED Okullarında uygulanmaktadır.

İŞLETME VE TEKNOLOJİ EĞİTİM KONSEYİ (BTEC)

Öğrencilerine ileride sahip olmayı düşündükleri mesleklerin yeterliklerini kazandırmayı hedefleyen BTEC programı 30 yıldır, 100’den fazla ülkede uygulanmaktadır. Türkiye’de BTEC programları ilk kez 2014 yılında TED Ankara Kolejinde uygulanmaya başlanmıştır ve sadece TED Okullarında uygulanmaktadır.

Açılımı eğitimsel mükemmellik anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in denklik kabul ettiği BTEC programı, işletme ve teknoloji eğitimlerine yeni bir bakış açısı getiren ve geliştiren eğitim anlayışına sahiptir.

BTEC programları başta İngiltere olmak üzere, uluslararası alanda üniversiteler, işverenler ve profesyonel iş dünyası tarafından tanınmakta ve kabul görmektedir. Öğrenciler, BTEC programları ile uluslararası geçerliliği olan “Performans Bildirim”, “Yeterlik”, “Sertifika”, “Diploma” belgeleri edinmektedir.

ÜNİVERSİTE DESTEK EĞİTİM PROGRAMI (ÜDEP)

Öğrencilerimizi üniversite sınavına en iyi şekilde hazırlayabilmek için okulumuzdaki 11 ve 12. sınıflara ÜDEP uygulanmaktadır. ÜDEP okul yönetimi, PDR Birimi, sınıf rehber öğretmenleri, danışman öğretmenler ve branş öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. Amacımız öğrencilerimizin güçlü ve zayıf yanlarını belirleyerek eksiksiz ilerlemelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda;

• TYT-AYT deneme sınavları,
• Konu tarama sınavları,
• Sınav sonuç analizleri, eksik konu ve kazanımların belirlenmesi,
• Hızlandırma ve bireysel etüt çalışmaları,
• Düzenli PDR servisi takipleri,
• Sınıf rehber öğretmen görüşmeleri,
• Danışman öğretmen görüşmeleri,
• Meslek tanıtım günlerinin düzenlenmesi,
• Üniversite gezileri,
• Tercih danışmanlık hizmetleri gibi çalışmalar yapılmaktadır.

MEB’in belirlemiş olduğu yıllık çalışma planı ile birlikte YKS konuları da tekrar işlenmektedir. Öğrencilerimiz bu çalışmaların sonucunda okul dışından bir destek almaya ihtiyaç duymadan, ezberleyerek değil anlayarak ve uygulayarak hedeflerine ulaşırlar.