Okulumuzda, öğrencilerimizin ana dili gibi yabancı dil konuştuğu, akademik başarı elde ettiği, sosyokültürel ve sportif alanlar da dahil olmak üzere bütüncül formasyona sahip olduğu, hayata başlarken geniş mezun ağını kullanabildiği bir sistem yaratıyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizin TÜBİTAK, TEKNOFEST, FLL, MUN, WSC, GCC, FIT, TALES, CARIBOU, KANGURU VE BİLGE KUNDUZ gibi ulusal ve uluslararası proje yarışmalarında, turnuvalarda ve sınavlarda yer almalarını sağlıyor; öz güveni yüksek, dünya vatandaşı bireyler olarak gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

 

TÜBİTAK | TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

TÜBİTAK, Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasıdır. Her yıl düzenlenen yarışmanın başvuruları, çağrı duyurusunda belirtilen tarihlerde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden alınmakta ve lise seviyesinde öğrenim gören tüm öğrenciler sürece katılmaya davet edilmektedir.

 

TEKNOFEST | HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

TEKNOFEST, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir. İlki 2018'de gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenlenmektedir.

 

FLL | FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE

FIRST LEGO League (FLL) Challenge, uluslararası bir program olup FIRST Vakfı ve LEGO iş birliğiyle gerçekleşmektedir. Bilim Kahramanları Derneği, dünyada 98 ülkede uygulanan FIRST LEGO League Challenge programını Türkiye’de “Bilim Kahramanları Buluşuyor” adıyla 2004 yılından beri uygulamaktadır. Gençler ve çocuklar, her yıl farklı bir tema üzerinde 4-10 kişilik takımlar halinde araştırma yaparak çözümler üretmekte ve özgüven geliştirmekteler. Takımlar, evrensel sunum metotları kullanarak toplumsal sorunlara çözümler üretirken kaynakları etkin bir şekilde kullanmayı hedeflemektedir. Program her sene küresel bir soruna işaret eden bir tema üzerine odaklanmakta ve yerel turnuvalarda elde edilen başarıya göre ulusal ve uluslararası turnuvalara katılma hakkı kazanılmaktadır.

 

MUN | MODEL UNITED NATIONS

Model United Nations (MUN) çalışmaları, öğrencilerin önemli dünya meseleleri konusunda bilgi sahibi olmalarını ve araştırma, tartışma ve yazma yoluyla bu meselelere gerçekçi çözümler bulabilmelerini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. MUN çalışmalarına katılan öğrenciler küresel ısınma, kaybolan yağmur ormanları, gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulluk gibi dünya meselelerini araştırarak çalışmakta ve öğrencilere kazanmış oldukları İngilizce dil becerilerini son derece üst düzey konularda kullanma olanağı sunmaktadır. Bu program dahilindeki konferanslarda öğrenciler, bir ülkenin Birleşmiş Milletler’deki temsilcisi olarak, belirlenen bir konu ile ilgili temsil ettikleri ülkenin görüşlerini ve çıkarlarını savunmaktadır. Birleşmiş Milletler oturumlarındaki tüm resmi jargonun ve prosedürlerin zorunlu olduğu bu konferanslarda öğrenciler, araştırma sonucu elde ettikleri bilgilerle konuşmakta, dinlemekte ve yazmakta, temsil ettikleri pozisyonlarla ilgili rol yapma olanağı bulmaktadır. Birleşmiş Milletler’in desteğiyle icra edilen Model United Nations programı sayesinde öğrenciler, bir yandan Türkiye’den ve dünyadan birçok yeni insanla tanışma ve yeni kültürleri tanıma olanağı bulurken, diğer yandan uluslararası meseleler konusunda bilgilenmektedirler.

 

WSC | THE WORLD SCHOLAR’S CUP

Akademik anlamda dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen ve 2007 yılından beri düzenlenen “The World’s Scholars Cup (Dünya Bilginler Kupası)” öğrencilere eşsiz bir deneyim sunan uluslararası bir etkinliktir. 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilip kullanılmasını sağlamak ve öğrencileri geleceğin liderleri olarak hazırlamak amacıyla yürütülen bu etkinlik, öğrencilere kendi fikirlerini özgürce dile getirebilecekleri ortamlar sunmaktadır. Bu yarışmaya dünyanın birçok ülkesindeki okullardan akademik potansiyeli yüksek öğrenciler takım olarak katılmakta ve her yıl ocak ayında belirlenen bir tema üzerinden fen bilimleri, tarih ve edebiyat, sosyal bilimler, sanat ve müzik gibi alanlarda bireysel bilgi yarışması, münazara ve makale yazma gibi farklı kategorilerde akademik donanımlarını İngilizce sergileme ve sınama fırsatı bulmaktadır. Ayrıca süreçte kazanılan katılım belgeleri ve sertifikalar uluslararası geçerlilik taşımaktadır.

 

GCC | GLOBAL CITIZENSHIP

Küresel vatandaşlık, herkesin dünya vatandaşı olduğunu kabul eden bireyler ve topluluklar tarafından gerçekleştirilen sosyal, çevresel ve ekonomik eylemleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Global Citizenship (Dünya Vatandaşlığı) de öğrencilerin dünya vatandaşlığı kimliği geliştirmelerine destek olmak amacıyla OXFAM Education tarafından başlatılmış bir programdır. Programın ana hedefi, eleştirel düşünce ve toplumsal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yerel ve küresel sorunların farkında olan ve bu sorunlara yönelik çözüm üretme kapasitesine sahip mezunların yetiştirilmesine katkı sunmaktır. Aynı zamanda öğrencilerin günümüz dünyasının gittikçe artan ilişki ve etkileşim ağları içinde iş dünyasına, yaşam koşullarına, uluslararası ortamlara rahatlıkla uyum sağlaması hedeflenmektedir. Program kapsamında öğrencilerin; eleştirel düşünce, dil ve ifade yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanarak sivil toplum aktivitelerine yönelik uygulamalı çalışmalara katılması sağlanmaktadır.

 

FIT | START DEUTSCH SERTİFİKA SINAVLARI

Fit 1 ve Fit 2, Almanya’nın resmi makamlarınca yürütülen, Goethe Enstitüsü tarafından uygulanan ve dünya genelinde yüksek bir tanınma derecesine sahip olan bir sınavdır. Uluslararası standartlarda kabul gören ve dillere ilişkin Avrupa Ortak Referans Çerçevesinin yetkinlik derecelendirmesine denk gelen Fit 1 ve Fit 2 sınavını tamamlayan öğrenciler, günlük yaşamdaki konuşmaları, alışılmış ricaları, gazete makalelerini, tanımlamaları çözümleyebilir, formüle edebilir ve karşılık verebilir seviyede Almanca öğrendiklerini kanıtlamaktadır.

 

TALES MATEMATİK YARIŞMASI

Tales Matematik Yarışması, Tales Matematik Müzesi tarafından 2016 yılından itibaren uygulanmatadır. Tales Matematik Yarışmasının amacı, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanıp kullanmadıklarını ölçmektir. Bu yarışma ile öğrencilerde farkındalık yaratarak öğrencilerin matematiği öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak, matematiğe karşı olan olumlu tutumlarını artırmak, matematiksel okuryazarlık becerilerini gelişmesine katkı sunmak amaçlanmaktadır.

 

CARIBOU MATEMATİK YARIŞMASI

Caribou, ilkokulun başından lisenin sonuna kadar öğrencilere matematik öğrenme kaynakları ve yarışmalar sunan çevrimiçi bir eğitim platformudur. Caribou Yarışmaları, Kanada'daki Brock Üniversitesinde çalışan ve matematik profesörü olan Dr. Thomas Wolf'un buluşudur ve eğitim öğretim yılı boyunca altı kez, genellikle ekim, kasım, ocak, şubat, nisan ve mayıs aylarında 2 gün boyunca düzenlenen uluslararası bir çevrimiçi matematik yarışmasıdır. Tüm kaynaklar tamamen sanal olduğundan, geleneksel okul ortamına olduğu kadar uzaktan eğitime, okul sonrası özel derse, evde eğitime ve karma öğrenme ortamlarına da uygundur. Bu yarışma yalnızca kavramlara veya formülleri ezberlemeye dayalı olmayan, gerçek dünyada uygulanabilir esnek düşünme, yaratıcılık, mantık ve sağduyuya dayalı çok çeşitli zorlu matematik etkinlikleri sunmayı, öğrencilerin problem çözme tekniklerini geliştirmeyi,  dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler arasında matematik sevgisini teşvik etmeyi, matematik kaygılarını azaltmayı amaçlamaktadır.

 

KANGURU MATEMATİK YARIŞMASI

Kanguru Matematik Yarışması, Uluslararası Kanguru Matematik Derneği Türkiye Temsilciği (Association Kangourou Sans Frontieres) tarafından düzenlenmekte ve öğrencilerin matematik derslerinde edindikleri becerileri uluslararası düzeyde sergilemelerine imkân sunmaktadır. Bu yarışma ile ulusal ve uluslararası düzeyde matematik bilgi ve sevgisinin yaygınlaştırılması, ortak bir matematik kültürünün oluşturulması, öğrencilerin ezbere dayalı matematik bilgileri yerine yaratıcı matematik düşünce sistemlerini öğrenmesi hedeflenmektedir. Kanguru Matematik Sınavı, öğrenciler ve okullar arasındaki rekabeti artırmak yerine matematik kültürünü ve matematik sorusu çözmenin zevkini kaliteli sorular yoluyla yaymayı amaçlamaktadır.

 

BİLGE KUNDUZ ENFORMATİK YARIŞMASI

Bilge Kunduz Enformatik Yarışması, bilgisayar bilimini öğretmeyi amaçlayan uluslararası bir yarışmadır ve ülkemizde Ankara Üniversitesinde çalışan gönüllü akademisyenler tarafından yönetilmektedir. Bu yarışmada, algoritma ve enformatik alanındaki farkındalığını artıran, rahat çözülebilen kısa sorular sorulmakta ve öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini kullanması amaçlanmaktadır. Yarışmanın hedefi, öğrencilerden başlayarak tüm topluma ulaşmak ve etkili teknoloji kullanımını teşvik etmektir.

 

Okulumuzda, öğrencilerimizin ana dili gibi yabancı dil konuştuğu, akademik başarı elde ettiği, sosyokültürel ve sportif alanlar da dahil olmak üzere bütüncül formasyona sahip olduğu, hayata başlarken geniş mezun ağını kullanabildiği bir sistem yaratıyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizin TÜBİTAK, TEKNOFEST, FLL, MUN, WSC, GCC, FIT, TALES, CARIBU, KANGURU VE BİLGE KUNDUZ gibi ulusal ve uluslararası proje yarışmalarında, turnuvalarda ve sınavlarda yer almalarını sağlıyor; öz güveni yüksek, dünya vatandaşı bireyler olarak gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

 

TÜBİTAK | TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

TÜBİTAK, Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasıdır. Her yıl düzenlenen yarışmanın başvuruları, çağrı duyurusunda belirtilen tarihlerde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden alınmakta ve lise seviyesinde öğrenim gören tüm öğrenciler sürece katılmaya davet edilmektedir.

 

TEKNOFEST | HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

TEKNOFEST, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir. İlki 2018'de gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenlenmektedir.

 

FLL | FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE

FIRST LEGO League (FLL) Challenge, uluslararası bir program olup FIRST Vakfı ve LEGO iş birliğiyle gerçekleşmektedir. Bilim Kahramanları Derneği, dünyada 98 ülkede uygulanan FIRST LEGO League Challenge programını Türkiye’de “Bilim Kahramanları Buluşuyor” adıyla 2004 yılından beri uygulamaktadır. Gençler ve çocuklar, her yıl farklı bir tema üzerinde 4-10 kişilik takımlar halinde araştırma yaparak çözümler üretmekte ve özgüven geliştirmekteler. Takımlar, evrensel sunum metotları kullanarak toplumsal sorunlara çözümler üretirken kaynakları etkin bir şekilde kullanmayı hedeflemektedir. Program her sene küresel bir soruna işaret eden bir tema üzerine odaklanmakta ve yerel turnuvalarda elde edilen başarıya göre ulusal ve uluslararası turnuvalara katılma hakkı kazanılmaktadır.

 

MUN | MODEL UNITED NATIONS

Model United Nations (MUN) çalışmaları, öğrencilerin önemli dünya meseleleri konusunda bilgi sahibi olmalarını ve araştırma, tartışma ve yazma yoluyla bu meselelere gerçekçi çözümler bulabilmelerini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. MUN çalışmalarına katılan öğrenciler küresel ısınma, kaybolan yağmur ormanları, gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulluk gibi dünya meselelerini araştırarak çalışmakta ve öğrencilere kazanmış oldukları İngilizce dil becerilerini son derece üst düzey konularda kullanma olanağı sunmaktadır. Bu program dahilindeki konferanslarda öğrenciler, bir ülkenin Birleşmiş Milletler’deki temsilcisi olarak, belirlenen bir konu ile ilgili temsil ettikleri ülkenin görüşlerini ve çıkarlarını savunmaktadır. Birleşmiş Milletler oturumlarındaki tüm resmi jargonun ve prosedürlerin zorunlu olduğu bu konferanslarda öğrenciler, araştırma sonucu elde ettikleri bilgilerle konuşmakta, dinlemekte ve yazmakta, temsil ettikleri pozisyonlarla ilgili rol yapma olanağı bulmaktadır. Birleşmiş Milletler’in desteğiyle icra edilen Model United Nations programı sayesinde öğrenciler, bir yandan Türkiye’den ve dünyadan birçok yeni insanla tanışma ve yeni kültürleri tanıma olanağı bulurken, diğer yandan uluslararası meseleler konusunda bilgilenmektedirler.

 

WSC | THE WORLD SCHOLAR’S CUP

Akademik anlamda dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen ve 2007 yılından beri düzenlenen “The World’s Scholars Cup (Dünya Bilginler Kupası)” öğrencilere eşsiz bir deneyim sunan uluslararası bir etkinliktir. 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilip kullanılmasını sağlamak ve öğrencileri geleceğin liderleri olarak hazırlamak amacıyla yürütülen bu etkinlik, öğrencilere kendi fikirlerini özgürce dile getirebilecekleri ortamlar sunmaktadır. Bu yarışmaya dünyanın birçok ülkesindeki okullardan akademik potansiyeli yüksek öğrenciler takım olarak katılmakta ve her yıl ocak ayında belirlenen bir tema üzerinden fen bilimleri, tarih ve edebiyat, sosyal bilimler, sanat ve müzik gibi alanlarda bireysel bilgi yarışması, münazara ve makale yazma gibi farklı kategorilerde akademik donanımlarını İngilizce sergileme ve sınama fırsatı bulmaktadır. Ayrıca süreçte kazanılan katılım belgeleri ve sertifikalar uluslararası geçerlilik taşımaktadır.

 

GCC | GLOBAL CITIZENSHIP

Küresel vatandaşlık, herkesin dünya vatandaşı olduğunu kabul eden bireyler ve topluluklar tarafından gerçekleştirilen sosyal, çevresel ve ekonomik eylemleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Global Citizenship (Dünya Vatandaşlığı) de öğrencilerin dünya vatandaşlığı kimliği geliştirmelerine destek olmak amacıyla OXFAM Education tarafından başlatılmış bir programdır. Programın ana hedefi, eleştirel düşünce ve toplumsal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yerel ve küresel sorunların farkında olan ve bu sorunlara yönelik çözüm üretme kapasitesine sahip mezunların yetiştirilmesine katkı sunmaktır. Aynı zamanda öğrencilerin günümüz dünyasının gittikçe artan ilişki ve etkileşim ağları içinde iş dünyasına, yaşam koşullarına, uluslararası ortamlara rahatlıkla uyum sağlaması hedeflenmektedir. Program kapsamında öğrencilerin; eleştirel düşünce, dil ve ifade yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanarak sivil toplum aktivitelerine yönelik uygulamalı çalışmalara katılması sağlanmaktadır.

 

START DEUTSCH SERTİFİKA SINAVLARI

Fit 1 ve Fit 2, Almanya’nın resmi makamlarınca yürütülen, Goethe Enstitüsü tarafından uygulanan ve dünya genelinde yüksek bir tanınma derecesine sahip olan bir sınavdır. Uluslararası standartlarda kabul gören ve dillere ilişkin Avrupa Ortak Referans Çerçevesinin yetkinlik derecelendirmesine denk gelen Fit 1 ve Fit 2 sınavını tamamlayan öğrenciler, günlük yaşamdaki konuşmaları, alışılmış ricaları, gazete makalelerini, tanımlamaları çözümleyebilir, formüle edebilir ve karşılık verebilir seviyede Almanca öğrendiklerini kanıtlamaktadır.

 

TALES MATEMATİK YARIŞMASI

Tales Matematik Yarışması, Tales Matematik Müzesi tarafından 2016 yılından itibaren uygulanmatadır. Tales Matematik Yarışmasının amacı, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanıp kullanmadıklarını ölçmektir. Bu yarışma ile öğrencilerde farkındalık yaratarak öğrencilerin matematiği öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak, matematiğe karşı olan olumlu tutumlarını artırmak, matematiksel okuryazarlık becerilerini gelişmesine katkı sunmak amaçlanmaktadır.

 

CARIBOU MATEMATİK YARIŞMASI

Caribou, ilkokulun başından lisenin sonuna kadar öğrencilere matematik öğrenme kaynakları ve yarışmalar sunan çevrimiçi bir eğitim platformudur. Caribou Yarışmaları, Kanada'daki Brock Üniversitesinde çalışan ve matematik profesörü olan Dr. Thomas Wolf'un buluşudur ve eğitim öğretim yılı boyunca altı kez, genellikle ekim, kasım, ocak, şubat, nisan ve mayıs aylarında 2 gün boyunca düzenlenen uluslararası bir çevrimiçi matematik yarışmasıdır. Tüm kaynaklar tamamen sanal olduğundan, geleneksel okul ortamına olduğu kadar uzaktan eğitime, okul sonrası özel derse, evde eğitime ve karma öğrenme ortamlarına da uygundur. Bu yarışma yalnızca kavramlara veya formülleri ezberlemeye dayalı olmayan, gerçek dünyada uygulanabilir esnek düşünme, yaratıcılık, mantık ve sağduyuya dayalı çok çeşitli zorlu matematik etkinlikleri sunmayı, öğrencilerin problem çözme tekniklerini geliştirmeyi,  dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler arasında matematik sevgisini teşvik etmeyi, matematik kaygılarını azaltmayı amaçlamaktadır.

 

KANGURU MATEMATİK YARIŞMASI

Kanguru Matematik Yarışması, Uluslararası Kanguru Matematik Derneği Türkiye Temsilciği (Association Kangourou Sans Frontieres) tarafından düzenlenmekte ve öğrencilerin matematik derslerinde edindikleri becerileri uluslararası düzeyde sergilemelerine imkân sunmaktadır. Bu yarışma ile ulusal ve uluslararası düzeyde matematik bilgi ve sevgisinin yaygınlaştırılması, ortak bir matematik kültürünün oluşturulması, öğrencilerin ezbere dayalı matematik bilgileri yerine yaratıcı matematik düşünce sistemlerini öğrenmesi hedeflenmektedir. Kanguru Matematik Sınavı, öğrenciler ve okullar arasındaki rekabeti artırmak yerine matematik kültürünü ve matematik sorusu çözmenin zevkini kaliteli sorular yoluyla yaymayı amaçlamaktadır.

 

BİLGE KUNDUZ ENFORMATİK YARIŞMASI

Bilge Kunduz Enformatik Yarışması, bilgisayar bilimini öğretmeyi amaçlayan uluslararası bir yarışmadır ve ülkemizde Ankara Üniversitesinde çalışan gönüllü akademisyenler tarafından yönetilmektedir. Bu yarışmada, algoritma ve enformatik alanındaki farkındalığını artıran, rahat çözülebilen kısa sorular sorulmakta ve öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini kullanması amaçlanmaktadır. Yarışmanın hedefi, öğrencilerden başlayarak tüm topluma ulaşmak ve etkili teknoloji kullanımını teşvik etmektir.