TED Çorlu Koleji bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, öğrenmeyi öğrenen, üreten bir nesil yetiştirmek için eğitimin idari ve akademik süreçlerinde eğitim teknolojilerini kullanmayı kendisine ilke edinmiştir. Bu bağlamda Eğitim Teknolojileri Birimi öğretmenlerin teknolojik becerilerinin yeni teknolojiler ışığında gelişmesini sağlamak, öğretme-öğrenme süreçlerini daha verimli hale getirmek ve eğitimin dünya şartlarına uyarlanarak yeniden şekillenmesi sürecinde öncü olmak misyon ve vizyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir.

TED Çorlu Kolejindeki eğitim teknolojilerinin güçlü altyapısına ait bileşenler şunlardır:

AKILLI SINIFLAR

Nitelikli eğitim donanımlarıyla zenginleştirilmiş, gelişmiş ve yüksek performansa sahip akıllı tahtalar, Ultra HD görüntü kaliteli kameralar yer almaktadır.
AKILLI TAHTALAR

Çoklu işletişim sistemine sahip etkileşimli, içerisinde çoklu görev özellikleri yer alan ve pratik eğitim araçlarıyla ile öğrenimi kolaylaştıran her sınıfta akıllı tahtalarımız bulunmaktadır.

BİLGİSAYARLI ÖĞRETİM

Her kademe ve her seviye için uyarlanmış, bilgisayarın eğitim sırasında yardımcı araç olarak kullanılabileceği ya da öğretici rollerini üstlenerek öğretim sürecinde öğrencilerin bilgisayara yüklenen/programlanan dersler ile etkileşimde bulunduğu, öğretmenin rehber, bilgisayarın ise ortam rolünü üstlendiği etkinlikler mevcuttur.

TABLETLİ ÖĞRETİM

Öğrenme-öğretme faaliyetlerini aktif bir şekilde ele alan ve bu süreç boyunca derse etkileşimli olarak katılımı sağlayan eğitim yazılımlarına sahip akıllı tabletlerimiz, eğitim teknolojilerimizi şekillendirmeye imkân sağlar.

ROBOTİK EĞİTİM SETLERİ

Her kademeye ve her seviyeye hitap eden, STEAM ve Kodlama Uygulamaları için çoklu robotik setlerimiz vardır.

ÖĞRENCİYE ÖZGÜ E-ÖĞRENME:

Okulumuzda, e-öğrenme öğrenci ile öğretmenin birbirlerinden fiziksel olarak ayrı olmalarına rağmen, eş zamanlı (senkron) veya eş zamansız (asenkron) olarak çoklu ortam teknolojisi yardımıyla iletişim kurdukları, öğrencilerin kendi öğrenme hızlarına göre öğrenmeyi gerçekleştirdiği öğretim sürecimiz yer almaktadır.

ETKİLEŞİMLİ İNTERNET DESTEKLİ ÖĞRETİM

Uzaktan eğitimin bir çeşidi olan İnternet destekli öğretim, öğrencilerimiz okula gelemese dahi ders materyalinin okulumuz tarafından öğrencimize aktarılmasını sağlayan bir yöntemdir. Bu öğretim sistemi, öğretmen ile öğrenciler arasında bir iletişim yolu kurmaktadır. Öğretmen bir uçta ders verirken, öğrenciler iletişim yolunun imkanlarına bağlı olarak evlerinden, farklı binalardan, farklı şehirlerden ve hatta farklı ülkelerden İnternet üzerinden derslerine katılabilir; lokasyon bağımlılığı bulunmadan öğrencilerimizin bunu sağlaması mümkündür.

UZAKTAN EĞİTİM VE EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI

Okulumuzda, öğrencilerimize en iyi fırsatlar ve teknolojik ortamlar sunarak onlarla kolay iletişim kurmakta ve eğitimin her öğrencimize kolay ulaşmasını sağlamaktayız.

FARKLI EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ (SİMÜLASYON ODASI, 3B YAZICILAR VB.)

Öğrencilerimize eğitimlerini desteklemek için farklı eğitim çözümleri sunmaktayız. Bu çözümleri simülasyon odalarımızı ve üç boyutlu yazıcılarımızı kullandırarak yapmaktayız. Bunların yanında Sanal Gerçeklik (VR) ve 3 Boyutlu (3D) Tasarım ile öğrencilerimizin eğitimlerini desteklemekteyiz.

ETKİN VE VERİMLİ WEB ÇÖZÜMLERİ

Eğitimimizi etkin ve verimli hale getirmek için IT ekibimizden de web çözümleri için destek almaktayız. Bu destekler sayesinde sistemlerimizi iyileştirerek daha nitelikli web araçları kullanılmasını sağlamakta ve dijital çözümlerimizi güçlendirmekteyiz.

ÖĞRENCİ-VELİ ONLİNE PORTALLARI

Öğrencilerimizi, velilerimizi bilgilendirme için yenilikçi, güvenli ve hızlı iletişim kuran online web portalları sunmaktayız.

ONLİNE SINAVLAR VE BİLGİSAYARLI ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

Ölçme ve Değerlendirme süreçlerimiz için okulumuzda Ölçme ve Değerlendirme Birimi mevcuttur. Bu birimle birlikte sınavlarımızı hem online hem de yüz yüze yapabilmekteyiz. Ayrıca bilgisayar teknolojisini kullanarak Ölçme ve Değerlendirme süreçlerimizi güçlendirebiliyoruz.

DİJİTAL VE BİLİŞİM EĞİTİMLERİ

Öğretmenlerimizin bilişim alanındaki gelişmeleri takip etmeleri ve eğitim teknolojilerini derslerde daha nitelikli kullanabilmeleri için ihtiyaçlar doğrultusunda öğretmenlerimize hem dijital hem de bilişim eğitimleri vermekteyiz.

DİĞER YAZILIM İHTİYAÇLARI

Okulumuzun hem eğitim içeriklerindeki hem kurumsal alandaki diğer yazılım ihtiyaçlarına destek vermekteyiz.