PDR çalışmaları 3 alanda yürütülmektedir:

1-Bireysel Rehberlik: Öğrencilerin kişisel özellikleri ile sosyo-ekonomik ve kültürel faktörleri de göz önünde bulundurarak kişiye özgü eğitim programları geliştirmek, öğrencilerin ihtiyaç ve problemleri ile ilgili öğrencilere ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti vermek.

2-Eğitsel Rehberlik: Öğrencilerin çalışma davranışlarını geliştirmek, anaokulundaki öğrencilerin ilkokula, ilkokuldaki öğrencilerin ortaokula; ortaokuldaki öğrencilerin de liseye donanımlı bir şekilde geçişlerini sağlamak.

3-Mesleki Rehberlik: Çoklu Zekâ Teorisi doğrultusunda anaokulundan itibaren öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini gözlemlemek, gerekli envanterleri uygulamak ve tüm öğrenimi boyunca ilgi ve yeteneklerini takip ederek öğrencileri kendilerine en uygun mesleklere yöneltmek.
2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı
2023 - 2024 Eğitim Öğretim Yılı