Türk Eğitim Derneği, okullarında eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla farklı ders programları oluşturur ve buna uygun destek materyalleri hazırlar. TED Okullarında kullanılmakta olan 65 adet Türk Eğitim Derneği yayını ders/destek kitabı seti ve bazı alanlara yönelik öğretmen kılavuz kitapları bulunmaktadır. Tüm bu çalışmalara ek olarak TED, eğitim ve öğretim programları uygulamaları ile ilgili materyaller üreterek, TED Okullarında görev yapan öğretmen ve uzmanlarına destek sağlar.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar:

  • Eğitim bilimlerindeki gelişmeleri takip ederek öğretmenlere hizmet içi eğitimler kapsamında seminerler, atölye çalışmaları vb. şekilde bilgilendirmelerde bulunmak,
  • Öğretim programlarını incelemek, ihtiyaç durumunda program geliştirme ve değerlendirme çalışmaları yapmak,
  • Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmaya yönelik projeler planlamak, yürütmek ve değerlendirmek,
  • İlgili öğretmenlerle işbirliği içerisinde öğrenme-öğretme sürecinde kullanılmak üzere etkinlik, çalışma yaprağı, materyal vb. tasarlamak,
  • Sınav hizmetleri çalışmalarını yürütmek ve ölçme-değerlendirme soru bankası yazılımını geliştirmek,
  • Kurum içi ve kurum dışı sınavlarda okul ve öğrenci performansını değerlendirmeye yönelik raporlar hazırlamak,
  • İhtiyaç duyulan konulara yönelik farklı ölçme araçları geliştirmek ve değerlendirme raporları hazırlamak.