TED Çorlu Koleji kütüphanesi, yerleşkemizin ikinci bodrum katında yer almaktadır. 340 m²lik kullanım alanına sahip olan modern kütüphanemiz, aynı anda 88 kullanıcıya hizmet verebilmektedir. Ayrıca kütüphanemizde tüm kullanıcıların bireysel ya da grup çalışmalarına olanak sağlayan 10 adet okuma odası ile kullanıcıların akademik araştırmaları için yararlanabileceği internet bağlantılı 4 bilgisayar ve 1 tarayıcı bulunmaktadır.

Kütüphane koleksiyonumuz yaş gruplarına göre çocuk/ilköğretim bölümü, ergen/ortaokul bölümü, yetişkin/lise bölümü olarak üç kısımda konumlandırılmış ve kendi içinde Türkçe ve İngilizce kaynaklar şeklinde düzenlenmiştir.

TED Çorlu Kolejinin dijital olanaklarla da donatılmış kütüphanesi ve bilgi erişim merkezi ile her öğrencinin okuma, düşünme, araştırma becerileri geliştirilmekte ve bilgi gereksinimleri çeşitli kaynaklardan karşılanmaktadır. Kitaplar, süreli yayınlar, danışma kaynakları, görsel-işitsel materyaller ve elektronik bilgi kaynakları gereksinimler doğrultusunda sürekli güncellenmektedir.

Kütüphanenin gün ışığı alan iç avluya bakan dingin ortamında, öğrencilerde okuma, araştırma ve kütüphane kullanma alışkanlığını geliştirmek amacıyla yazar etkinlikleri, kitap sohbetleri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Okul kütüphanemiz hafta içi 08.30-17.30 arası, öğle yemeği ve tüm teneffüsler de dahil olmak üzere açıktır.
KÜTÜPHANE KURALLARI
GENEL KURALLAR

 • Kütüphanede yüksek sesle konuşmayınız.
 • Kütüphaneye su dışında yiyecek ve içecekle girmeyiniz.
 • Hiçbir materyali ödünç alma işlemi yapılmadan kütüphane dışına çıkarmayınız.
 • Raflardan aldığınız kitapları okuma masasına bırakınız, kesinlikle raflara yerleştirmeyiniz.
 • Kütüphanedeki bilgisayarları sadece araştırma ve kaynak tarama amaçlı kullanınız.
 • Bilgisayarlardan yapacağınız araştırmalarda sesli içerikler varsa kulaklık takınız.
 • Bireysel çalışma odalarını kitap okumak, ders çalışmak veya soru tartışmak için kullanınız, bireysel çalışma odalarında sohbet etmeyiniz.
 • Yer ayırtmak için masaların üzerine kitap, çanta, elbise vb. bırakmayınız. Aksi halde başka bir kullanıcı geldiğinde masa üzerindeki eşyaların görevlimiz tarafından toplanacağını biliniz.
 • Kütüphane bahçesini kullanmak için kütüphane görevlimizden izin alınız. Kütüphane bahçesini de okuma alanı olarak kullanınız, oyun alanı olarak değerlendirmeyiniz.
 • Kütüphanede ve kütüphane bahçesinde koşturmayınız, diğer kullanıcıları rahatsız edici davranışlarda bulunmayınız.
ÜYELİK

TED Çorlu Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve çalışanları T.C. kimlik numaraları ile kütüphanemizin üyesi olup kütüphane kaynaklarından yararlanabilirler.

ÖDÜNÇ VERME KOŞULLARI

 • Kütüphanemizdeki koleksiyon ve kaynakların tasnifinde Dewey Onlu Sınıflama Sistemi kullanılmıştır.
 • Okuyucular açık raf sistemine göre düzenlenmiş kütüphane materyallerinden serbestçe yararlanabilirler.
İlkokul öğrencileri 15 gün için 1 kitap,

Ortaokul öğrencileri 15 gün için 1 kitap, 1 hafta için 1 ciltli dergi,

Lise öğrencileri 15 gün için 2 kitap, 1 hafta için 1 ciltli dergi,

Öğretmenler 15 gün için 3 kitap, 1 hafta için 2 ciltli dergi ve ders vermek için gereken kitapları bir dönem,

İdari Personel 15 gün için 1 kitap, ödünç alabilir.

 • Aynı materyal başka okuyucu tarafından istenmedikçe ödünç süresi uzatılabilir. Başka okuyucu tarafından istenen materyalin ödünç süresi uzatılmaz. Okuyucular, materyallerin iade süresini “bir kez” ödünç alınan süre kadar uzatabilir.
 • Görsel-işitsel araçlar (CD-ROM, video vb.) öğrencilere ödünç verilmez, ancak isteyen öğrenciler bu tür materyalleri kütüphane içinde kullanabilir.
 • Okuyucular aldıkları materyali gününde geri vermekle yükümlüdür. Günü geçmiş materyali geri vermedikçe ya da süresini uzatmadıkça başka bir yayını ödünç alamazlar.
 • Üç kez uyarıldığı halde, uyarılara uymayan okuyuculara tekrar ödünç verme işlemi bir (1) yarıyıl süresince durdurulur ve iade etmediği materyal bedelinin ödetilmesi yoluna gidilir.
 • Okuyucular ödünç aldıkları yayınları iyi kullanmakla ve yıpratmadan geri vermekle yükümlüdür, yeniden kullanıma sunulamayacak ölçüde zarar gören materyalin bedeli ilgiliye ödetilir.
 • Her yıl öğretmenler ve diğer personel, kendilerinde bulunan tüm kütüphane materyalini en geç Haziran ayı sonuna kadar kütüphaneye iade etmekle yükümlüdür.
 • Öğrencilere, yaz tatiline bir ay kala ödünç verme işlemleri durdurulur. Öğrenciler kendilerinde bulunan tüm kütüphane materyalini, Mayıs ayı sonuna kadar kütüphaneye iade etmekle yükümlüdür.
 • Eğer kullanıcılar çeşitli nedenlerle, kitabın ödünç alındığı ilden farklı bir ilde bulunuyorsa yedi gün içinde materyali kütüphaneye posta veya kargo ile gönderir. Kargonun gönderi bedeli, gönderici tarafından karşılanır.
ÖDÜNÇ VERİLMEYEN KÜTÜPHANE MATERYALİ

 • Danışma kaynakları (ansiklopediler, sözlükler, atlaslar vb.)
 • Görsel-işitsel araçlar (CD-ROM, video vb.)
 • Aynı anda birçok kişinin ihtiyaç duyabileceği nitelikteki yayınlar
 • Dergilerin son sayıları
İNTERNET KULLANIMI

Kullanıcılar, kütüphanemizdeki bilgisayarları ders aralarında, öğle aralarında ve okul çıkışında araştırma yapmak için kullanabilirler.

REFERANS (DANIŞMA) KAYNAKLARI

Danışma kaynakları (ansiklopediler, sözlükler vb.) dışarıya ödünç verilmez; sadece kütüphane içinde kullanılabilir. Danışma kaynaklarından istenildiği zaman fotokopi yoluyla yararlanılabilir. Fotokopi çekilecek danışma kaynaklarını kütüphaneden dışarı çıkarabilmek için kütüphane sorumlusundan izin alınmalıdır.

E-KAYNAKLAR

Kütüphanemiz tarafından abone olunan veri tabanları, okul kampüsü içinden kütüphane web sitesi aracılığıyla herhangi bir kullanıcı adı ve şifreye gerek duyulmadan kullanılabilir. Veri tabanlarının yerleşke dışından kullanılmak istenmesi durumunda kütüphanemizden kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir.
tedcorlu-web-banner-2021-03[2]
tedcorlu-web-banner-2021-02[2]
DSCF0859_Emre_Dorter_TED_Corlu
DSCF0867_Emre_Dorter_TED_Corlu
DSCF0864_Emre_Dorter_TED_Corlu
DSCF0851_Emre_Dorter_TED_Corlu