Avrupa Birliği ülkeleri içinde en çok konuşulan dil olarak Almanca ön plana çıkmaktadır. Almanya’nın dünyanın en gelişmiş ekonomisine ev sahipliği yapıyor olması, bilimsel ve ticari alanlarda Almancanın çok yaygın kullanılması ve mühendislik, tıp, biyokimya, astronomi, fizik, psikoloji ve sanat tarihi gibi alanlarda kullanılıyor olması okulumuzun ikinci yabancı dil olarak Almancayı seçmesinde önemli olan etkenlerdir.

Amacımız; öğrencilerimize Avrupa Ortak Dil Portfolyosu çerçevesinde belirlenen yeterlilik seviyelerine uygun olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma olarak adlandırılan dört beceriyi kazandırmak; teknolojiyle entegre edilmiş görsel ve işitsel uygulamalarla Almancayı bir ders olarak değil de bir dil ve kültür olarak benimsetmek ve sevdirmektir.

Öğrencilerimizin ulusal programda B1 seviyesinde olmaları hedeflenmiş olup Goethe Enstitüsü tarafından uygulanan ve uluslararası geçerliliği olan FIT 1- A1 ve FIT 2- A2 sınavlarına katılıp dil seviyelerini sertifika ile belgelendirmeleri amaçlanmaktadır.

Ömür boyu geçerli olan Goethe Enstitüsü Almanca Sertifikaları dünyanın her yerinde kabul görmektedir. Goethe Enstitüsü Dil Sertifikaları öğrencilerimize gelecekteki eğitim ve meslek hayatlarında önemli avantajlar sağlamaktadır.