Eğlenceli bilim etkinliklerinde, öğrencilerimiz temel ve bedensel becerilerinin yanında deneysel becerilerden oluşan bilimsel süreçleri tamamlar ve bilimi yaşayarak tecrübe eder. Ayrıca eğlenceli bilim etkinlikleri sayesinde öğrencilerimizin nitelikli gözlem yapma, ölçme, sınıflama, veri kullanma-kaydetme-yorumlama, tahmin, neden-sonuç, deney, kontrol etme, karar verme gibi alt becerileri desteklenir ve öğrencilerimiz merak duygusunu besleyen, heyecan uyandıran, ilgi çekici çalışmalar gerçekleştirir. Böylelikle öğrencilerimiz, sorumluluk bilincine ve özgür düşünme yeteneğine sahip, sorgulayan, paylaşımcı bireyler olarak yetişir. Eğlenceli bilim etkinlikleri, yıllık programımıza ve öğrencilerimizin seviyelerine uygun olacak şekilde ayrıntılı materyaller kullanılarak yapılır.