Bilişim Teknolojileri etkinliğinde öğrenciler temel bilgisayar becerileri kazanırlar. Aynı zamanda seviyelerine uygun başlangıç düzeyi ‘Kodlama ve Robotik’ etkinlikleri gerçekleştirilir.

Yapılan çalışmalarda, çocuğa öğrendiklerini tekrar etme ve bir sonraki aşamaya geçme olanağı verilmektedir . Bu deneyimler çocuğun keşfederek öğrenme, problem çözme ve karar verme gibi bilişsel süreçleri kullanmasını sağlar. Çocuklar bilgisayarla öğrenme süreci içindeyken kendi başlarına öğrenme yolları geliştirebilir, aynı zamanda kendi stratejilerinin eksikliklerini, kendi potansiyel güçlerini, ve özgün durumlarını da fark edebilirler. Robotik, 3 yaş ve üzerindeki çocuklara programlama ve kodlama mantığını öğretmek için çok faydalı bir eğitim aracıdır. Çocuklar okuma yazma bilmeden kolaylıkla kodlamaya başlayabilir. Mesafe ve konum hesaplaması yapmalarına neden olan robotik çalışmalar; çocuklara, verilen hedefe farklı yollardan ulaşarak, problemler karşısında kendi özgün çözüm yollarını oluşturmayı  öğretmiş  olur. Robotu konumlandırmak, blokları panele yerleştirmeye çalışmak gibi farklı motor beceriler sergilemek, fiziksel  gelişmeyi destekler. Kodlama ile uğraşan çocukların düşünme yapıları olumlu yönde değişmektedir. Kodlama yaparken birçok değişik uyaran ve çevresel koşulları düşünerek çok boyutlu düşünme yetisi kazanmaktadırlar. Bilgisayar destekli eğitim, çocukların el göz koordinasyonlarını, algılama yeteneklerini, bilişsel gelişimlerini ve yaratıcılıklarını  da geliştirmektedir.

TED Çorlu Koleji Anaokulunda etkinlikler,  “Türk Eğitim Derneği Anaokulları Eğitim Programı” esas alınarak hazırlanan “Anaokulu Bilgisayar Destekli Eğitim Etkinlikleri” öğretmen kitabına uygun  olarak uygulanmaktadır.