Erken yaşlarda yapılan sanat etkinlikleri çocukların birçok alanda sağlıklı gelişimlerini destekler. Sanatın, zihinsel olarak beynimizin iki tarafını da aktive etmesi, hem konsantrasyonu hem de bireylerin kendilerine ve çevrelerine karşı farkındalıklarını arttırması gibi temel becerilere hizmet etmesi, uyguladığımız sanat eğitim programının içeriğini şekillendirmektedir. Öğrencilerimiz; görsel sanatların en temel beceri katmanı olan ince motor gelişimi  destekleyen çalışmalarla başlayıp, haftada iki ders saatini  düzenli olarak resim ve seramik atölyesinde geçirirler . Görsel sanatlar bölümümüzün belirlediği müfredata ek olarak, diğer derslerle yapacakları disiplinler arası çalışmalarla da yaptıkları ürünleri zenginleştirirler.

Anaokulumuzda uygulanan görsel sanatlar etkinliğinde, ulusal ve evrensel sanatçılar ve önemli eserleri tanıtılarak, günümüz sanatı ve sanatçısı hakkında bilgi verilir. Bu bilgiler ışığında çocukların özgün ürünler yaratmasına imkan sağlanır. Yıl boyunca yapılan tüm çalışmalar okul panolarında sergilenir.