Ünlü besteci Carl Orff tarafından erken çocuklukta müzik eğitimi için geliştirilen ‘Orff Yaklaşımı’nda, temel amaç öğrencinin müziği keşfetmesidir. Öncelikli hedef öğrencinin kendi bedeninde var olan ritmi; kalp atışını veya yürürken attığı adımı hissedip fark etmesidir. Orff Yaklaşımında temel müzik eğitimi verilirken, öğrencinin alışık olduğu materyalleri kullanarak tamamen doğal yolla müziği öğrenmesi amaçlanır . Bu yaklaşımın en temel öğesi; dans, müzik, konuşma, dil, vücut ve hareket birlikteliğidir. Bu temel öğeler kullanılarak yapılan eğitimde, öğrencide müzikal ve sosyal yönden gelişmenin yanısıra , iç disiplin, öğrenme disiplini, grup sorumluluğu alma, başkaları ile çalışmayı öğrenme ve dikkat becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Aktif öğrenme , taklit ederek, keşif ve doğaçlama uygulamaları ile kolaylaştırılmaktadır.