Bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde öğrencilerimizin, hazır bilgi ve teknolojileri tüketen değil, yeni bilgi ve teknolojileri üreten bireyler olmaları, bilişim araçlarını doğru ve etkin kullanmaları, bilişim teknolojilerinin amaç değil araç olduğu algısının yaratılarak iyi birer bilişim okuryazarı olmaları amaçlanmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda, bilişim teknolojileri öğretmenleri tarafından, diğer derslerle entegre edilerek hazırlanan programa uygun özgün etkinlikler her sınıf düzeyinde uygulanmaktadır. Her seviyeye uygun olarak yapılan kodlama ve üç boyutlu çalışmalar ile öğrencilerimizin analitik düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlanması hedeflenmektedir.