Fen bilimleri dersinin temel amacı fen okuryazarı bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerin duygusal, zihinsel ve sosyal yeteneklerini mümkün olduğu kadar eş ölçüde geliştirmelerine imkan veren çalışmalar planlayarak, öğrenilenlerin günlük hayatta kullanılabilmesinin yolunu açan bir yaklaşım amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda planlanan deneysel çalışmalar ile öğrencilerin gözlem yapma, hipotez kurma, veri toplama, veri analiz etme gibi bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Sorgulama yönteminin temel alındığı etkinlikler ve proje çalışmalarında yaratıcı düşünmenin gelişimine olanak sağlayan, öğrencilerin yaratıcılığını ve düşünme becerilerinin gelişimini destekleyen çalışmalar uygulanmaktadır.

Fen bilimleri dersi içeriğinde, yaparak yaşayarak öğrenme, inceleme, araştırma  ve deney yaparak bilgiyi  kendisi keşfetme, öğrendiği bilgiyi yorumlayarak yaşamını şekillendirme ve karşılaştığı problemleri çözme, düşünme ve yaşam boyu öğrenme hedeflenmektedir.