TED Çorlu  Kolejinde temel hedefimiz, öğrencilerimizin sanat yoluyla hayatı anlamasına, sanatsal becerilerini kullanarak yaratıcılıklarını üretime dönüştürmelerine aracılık etmektir. Öğrencilerimizin dünyada ve Türkiye’de tanınmış sanatçıların eserlerini tanımaları, bu eserlere değer vermeleri ve sanata karşı duyarlı olmaları için çalışmalarımız zenginleştirilmiştir.

Her seviyede güzel sanatların önemini ve gerekliliğini kavrayabilen, sanat etkinlikleri yoluyla sanatın yaşama katkısını sezebilen, çevre ile ilgili gözlemlerini ve tepkilerini biçimsel anlatım öğeleri ile anlatabilen, görsel alanda eleştirel çalışmalar yapabilen, kitle iletişim araçları yardımı ile derlediği kaynakları, görsel çalışmalarında uyarıcı olarak kullanabilen, değişik yörelerdeki kültürel, sanatsal etkinlikleri inceleyerek iki veya üç boyutlu çalışmalara aktarabilen, değişik ulusların kültürlerinden edindiği izlenimleri ve yorumları görsel olarak ifade edebilen, sanat eseri veya sanat değeri olan röprodüksiyon örneklerini inceleyerek ve çalışarak sanata ilgi duyan, sanatçıların kullandıkları özgün baskı tekniklerini inceleyen ve uygulayabilen, kültürel ve sanatsal etkinliklerle ilgili proje çalışmaları yapan, artık malzemelerle rekreasyon (yeniden düzenleme) çalışmaları yapan, tarihi eserleri, anıtları, müzeleri, galerileri, sanatçı ve tasarımcı atölyelerini tanıyarak, örtücü boya (yağlı boya, akrilik, guaş, pastel) tekniklerini ve saydam boya tekniklerini kullanan, yoğurma maddeleri ile rölyef ve heykel çalışmaları yapan, çevredeki kullanılmayan geniş yüzeyler için estetik değeri olan çalışmalar tasarlayan ve uygulayabilen öğrenciler yetiştirme hedefleri doğrultusunda  çalışmaktayız.