Hayat Bilgisi derslerinde, temel yaşam becerilerine sahip, kendini tanıyan, sağlıklı ve güvenli bir yaşam süren, yaşadığı toplumun değerlerini özümseyen, doğaya ve çevreye duyarlı, araştıran, üreten ve ülkesini seven bireyler yetiştirmek hedeflenir.

Bu hedefimizi gerçekleştirebilmek için günlük hayatla ilişkili olarak 1, 2 ve 3. sınıflarımızda aynı adla okutulan dersimizde Okulumuzda Hayat, Evimizde Hayat, Sağlıklı Hayat, Güvenli Hayat, Ülkemizde Hayat ve Doğada Hayat temaları vardır.

Bu temaların işlenişi sırasında öğrenciler, kendilerine ve çevrelerine karşı sorumluluk bilinçlerini geliştirip, toplumsal duyarlılığa sahip vatandaşlar olmanın ilk temellerini atarlar. Günlük hayatla ilişkili olarak yapılan gezilerle, öğrenciler yaparak yaşayarak öğrenirken bu dersin konularını içselleştirme olanağı da bulurlar. Bireysel ve grup çalışmalarında öğrencilere saygılı olma, yaratıcı olma, empati kurma, merak etme, çevreye duyarlı olma ve gözlem yapabilme gibi birçok beceriye sahip olma fırsatları sunulmaktadır.