Matematik eğitimimizde öğrencilerimizin matematiksel yetkilerini geliştirmek, günlük hayat ile ilişkilendirerek kazanımları kalıcı öğrenmelere dönüştürmek amaçlanmaktadır.

Dersin temel kazanımlarına yönelik aritmetik becerilerinde hız kazanmaları, işlenen konuların somut öğrenmeler ile desteklenmesi, problem çözme süreçlerinde farklı çözüm yollarını sorgulaması, öğrenme süreçlerinde bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulması önemsenmektedir. Öğrencilerimizin yaratıcılığını geliştirmek için matematik okuryazarlığı ile matematiğin sistematiği öğretilmektedir. Matematikte başarıyı artırmak için öğrencinin başarabileceğine inanması gerekir. Bu amaçla öğrenci merkeze alınır, diğer tüm değişkenler ona göre düzenlenir; dersi işleme sürecinde, öğrencilerin aktif katılımcı olması TED Çorlu Koleji için esas alınmaktadır.

Matematik dersi içeriğinde; temel kavram ve becerilerin kazanılmasıyla birlikte matematik okuryazarlığı kazandırmak, günlük hayatta gerekli olan zihinden hesaplama becerisi kazandırmak, çözümleme yapma, tümdengelim ve tümevarımla düşünme yeteneği edinmesini sağlamak, problem çözme stratejilerini kavramayı ve matematiğin gerçek yaşamda önemli bir araç olduğunu fark etmelerini sağlamak, matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilmek, özgüven aşılamak, araştırma yapmak ve matematiğin sanatla ilişkisini kurup estetik duygularını geliştirebilmeyi hedeflemekteyiz.