“Her çocuk, eşsiz bir potansiyele sahiptir” düşüncesi  ile hareket ettiğimiz derslerimizde, öğrencilerimizin  sahip olduğu yaratıcılığı ve yeteneği keşfetmek ve geliştirmek en temel amacımızdır. Bireyin doğuştan sahip olduğu yaratma dürtüsünü yaşamımızın her evresinde var olan müzik ile doyurmak için gereken özgür ortamı TED Çorlu Kolejinde sağlamaktayız.

1.sınıflarda Orff Yaklaşımı ile müzik dersi işlenmektedir. Orff Yaklaşımı temel müzik eğitimi verirken, öğrencinin alışık olduğu materyalleri kullanarak tamamen doğal yolla müziği öğrenmesini amaçlar.

4. ve 3. sınıflarda temel müzik kavramları ile birlikte solfej ve bona eğitimimiz başlamaktadır. Bu eğitim de öğrenciyi doğal ortamı olan oyundan koparmadan, çizerek, boyayarak, keserek, yapıştırarak ve eğlendirerek verilir. Solfej çalışmaları, basit kanon çalışmaları ve müzik kültürü kazanımı ile süreç tamamlanır. 4. sınıfta enstrüman eğitimine hazırlık için, müzik öğretmenlerimiz öğrencilerimizi 3. sınıfın sonuna kadar gözlemleyerek, öğrencinin ilgi, istek ve fiziksel özelliklerini göz önünde bulundurarak bir  enstrüman belirlerler.

5. sınıf itibari ile her öğrencimiz ritim, müzikal duyum ve fiziksel özellikleri (parmak yapısı, el büyüklüğü vb.) dikkate alınarak bir enstrüman seçmiş olur. Öğrencilerimiz okul dışında herhangi bir enstrüman çalıyorsa, genellikle okulda da o enstrümana devam etmesi önerilir.