TED  Çorlu Koleji, sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin küçük yaştan itibaren ilgi, yetenek ve sorumluluklarının farkında olmalarını, güçlü bir akademik donanıma sahip olmakla birlikte, sosyal yönü de kuvvetli bireyler olarak yetiştirilmelerini hedeflemektedir. Ders içinde öğrenilen bilgilerin gündelik yaşamda kullanılabilir olması yönünde eğitimler verilmektedir.

TED Çorlu Koleji İlkokulunda, Ulu Önder Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının özden benimsenmesi, Atatürkçü düşünce sisteminin yaşaması ve gelecek kuşaklara aktarılması, ulusal törenlere sahip çıkılması, öğrencilerin bu törenlere aktif, istekli ve bilinçli bir şekilde katılmalarının sağlanması, törenlerin bünyesinde bulunan tarihsel alt yapının öğrenciler tarafından bilinmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Sosyal bilgiler dersi bünyesinde, öğrencilerin 21. yüzyılın çağdaş, Atatürk ilkeleri ve inkılaplarını benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, kullanan, eleştirel düşünen, yaratıcı, doğru karar veren, sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak yetişmesi amaçlanmaktadır.