Türkçe dersinin temel amacı, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme / izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe sevgisiyle istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlamaktır. Kazanımların planlanmasında, öğrencilerin etkili iletişim kurmaları, kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Okuma becerisinin gelişmesi, akıcı ve işitilebilir bir ses tonuyla okuma alışkanlığının kazanılması için okuma çalışmaları yapılmaktadır. Çocuk edebiyatı eserlerinden seçilen  kitapları okumanın ardından, yazarlarıyla söyleşiler düzenleyerek okuma isteğinin artması hedeflenmektedir. Noktalama ve imla kurallarını geliştirmek amacıyla düzenli olarak yapılan dikte çalışmalarında dik temel yazı,  kuralına uygun bir biçimde kullanılmaktadır.

Geleceğimize yön verecek olan öğrencilerimizi, Türkçe ders içeriğinde ana dilini doğru ve etkili kullanabilen, dinlediklerini ve okuduklarını iyi anlayabilen, duygu, düşünce ve bilgilerini konuşarak ve yazarak etkili iletişim kuran, doğru telaffuz, vurgu ve tonlamayla akıcı konuşabilen, okumaktan ve öğrenmekten zevk alan, okuduklarını tartışabilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.