TED Çorlu Koleji Lisesi olarak Türk Eğitim Derneğinin misyonu ve vizyonu doğrultusunda, gururumuz olan nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz. Mezunlarımızın ana dili gibi yabancı dil konuştuğu, akademik başarı elde ettiği, sosyokültürel ve sportif alanlar da dahil olmak üzere bütüncül formasyona sahip olduğu, hayata başlarken geniş mezun ağını kullanabildiği bir sistem yaratıyoruz.

94 yıllık Türk Eğitim Derneği tecrübesini, güçlü eğitim kadromuzu, yerleşkemizin fiziki avantajlarını ve teknolojinin getirdiği tüm yenilikleri kullanarak ülkemizde parlayan bir yıldız olmayı arzuluyoruz. Eğitim öğretim programlarını TED’in geliştirdiği, öğretmen alımlarının TED tarafından gerçekleştirildiği, öğretmenlerin sürekli eğitime tabi tutulduğu, fark yaratan eğitim öğretim anlayışımızla yol alıyoruz.

 • Öğrencilerimizin farklı öğrenme stillerine uygun donanımda sınıflar, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane ve bilgi erişim merkezi gibi akademik mekanlarda sınır tanımıyor,
 • Hayalleri süsleyen sosyokültürel etkinlikler ile çok yönlülüğe imkan sağlıyor,
 • Sportif imkanlarımız ile fark yaratıyor,
 • Bahçemiz ve hayvanlarımız ile çocuklarımızı doğa dostu bireyler olarak yetiştiriyor,
 • Çocuklarımızın hayat başarısına katkı sağlayan en etkin paydaş olacağımızı biliyoruz.
  • Okulumuzda 2022-2023 eğitim öğretim yılında 9. sınıftan itibaren Türk Eğitim Derneği tarafından geliştirilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış programlar uyguluyoruz. Fen lisesi müfredatının önünde koşan özellikli programlar sayesinde öğrencilerimizin üniversite sınavlarında başarılı olmalarını teminat altına alıyor, yurt dışında yüksek öğrenimine devam etmek isteyen öğrencilerimizin akranlarına göre bir adım öne geçmesini sağlıyoruz.

   TED Çorlu Koleji Lisesinde uyguladığımız TED okullarına özgü programları üç ana başlıkta topluyoruz:


   BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI (BİYP) - TED öğretmenleri tarafından geliştirilen ve üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş, bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen BİYP güncellenerek Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 06/10/2009 tarihli 170 sayılı kararı ile onaylanmıştır. BİYP Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 08.06.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

   İŞLETME VE TEKNOLOJİ EĞİTİM KONSEYİ (BTEC) - Öğrencilerine ileride sahip olmayı düşündükleri mesleklerin yeterliklerini kazandırmayı hedefleyen BTEC programı 30 yıldır, 100’den fazla ülkede uygulanmaktadır. Türkiye’de BTEC programları ilk kez 2014 yılında TED Ankara Kolejinde uygulanmaya başlanmıştır ve sadece TED okullarında uygulanmaktadır.

   ÜNİVERSİTE DESTEK EĞİTİM PROGRAMI (ÜDEP) - Öğrencilerimizi üniversite sınavına en iyi şekilde hazırlayabilmek için okulumuzdaki 11 ve 12. sınıflara ÜDEP uygulanmaktadır. ÜDEP ile üniversite sınavlarına hazırlık için herhangi bir kursa gitme ihtiyacı duymadan TYT ve AYT hazırlık çalışmaları yapılır. Programın temelinde öğrencimizin gelişimsel süreçlerinin takibinin yapılması, elde edilmesi gereken kazanımlar doğrultusunda farklı eğitim süreçleri oluşturarak gelişimlerinin desteklenmesi ve her alanda ulaşabilecekleri en üst başarı seviyesine taşınması yer almaktadır.

   TED Çorlu Koleji olarak liseye başlayacak öğrencilerimizin %50’sine, TED Genel Merkez onaylı, TED Çorlu Koleji Burs ve İndirim Uygulamaları İç Yönetmeliği’nde tanımlanan %100, %75, %50 ve %25 başarı bursu vererek eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya özen gösteriyoruz.

   Eğitim alanında yalnızca şehrimizin değil, ülkemizin gururu olmaya aday TED Çorlu Kolejinde okuma ayrıcalığını yaşamanız için sizi de okulumuza bekliyoruz.
   6
   DSCF0974_Emre_Dorter_TED_Corlu
   DSCF0899_Emre_Dorter_TED_Corlu-min
   DSCF0843_Emre_Dorter_TED_Corlu
   DSCF0922_Emre_Dorter_TED_Corlu
   DSCF0864_Emre_Dorter_TED_Corlu