Okulumuzda 9. sınıftan itibaren Türk Eğitim Derneği tarafından geliştirilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış ulusal ve uluslararası programlar uyguluyoruz. Fen lisesi müfredatının önünde koşan özellikli programlar sayesinde öğrencilerimizin üniversite sınavlarında başarılı olmalarını teminat altına alıyor, yurt dışında yüksek öğrenimine devam etmek isteyen öğrencilerimizin akranlarına göre bir adım öne geçmesini sağlıyoruz.

TED Çorlu Koleji Lisesinde uyguladığımız TED Okullarına özgü ulusal ve uluslararası programları altı ana başlıkta topluyoruz:

BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş̧ ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş̧ öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen "Bilim İnsanı Yetiştirme Programı" Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayıyla Türkiye’de ilk kez TED okullarında uygulanmaya başlanmıştır.

"Bilim İnsanı Yetiştirme Programı" akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan, okul-üniversite işbirliğine dayalı öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği bir programdır.

Fen liselerinde uygulanan müfredatın daha da geliştirilmiş biçimi olan programın amacı, merak eden, kuşku duyan, sorgulayan, araştıran, üreten ve bilimsel düşünceyi önemseyen bireyler yetiştirmektir.

"Bilim İnsanı Yetiştirme Programı" ile fizik, biyoloji, kimya ve matematik derslerinde Anadolu ve Fen liselerinin öğretim programlarına göre daha kapsamlı ve derinlemesine öğrenme imkânı bulunmaktadır.

Tüm bu farklılıklar, "Bilim İnsanı Yetiştirme Programı"nda okuyan öğrencilerin üst öğrenim yaşamlarına devam ederken, ulusal ve uluslararası üniversitelere başvurularda önemli katkılar sağlamaktadır. Nitekim 2023 YKS’de fen liselerinde toplam yerleştirme oranı %56,6 olmuşken bu oran TED Okullarının "Bilim İnsanı Yetiştirme Programı"nda okuyan öğrenciler için %81,5 olarak gerçekleşmiştir.

İŞLETME VE TEKNOLOJİ EĞİTİM KONSEYİ (BTEC)

Öğrencilerine ileride sahip olmayı düşündükleri mesleklerin yeterliklerini kazandırmayı hedefleyen BTEC programı 30 yıldır, 100’den fazla ülkede uygulanmaktadır. Türkiye’de BTEC programları ilk kez 2014 yılında TED Ankara Kolejinde uygulanmaya başlanmıştır ve sadece TED Okullarında uygulanmaktadır.

Açılımı eğitimsel mükemmellik anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in denklik kabul ettiği BTEC programı, işletme ve teknoloji eğitimlerine yeni bir bakış açısı getiren ve geliştiren eğitim anlayışına sahiptir.

BTEC programları başta İngiltere olmak üzere, uluslararası alanda üniversiteler, işverenler ve profesyonel iş dünyası tarafından tanınmakta ve kabul görmektedir. Öğrenciler, BTEC programları ile uluslararası geçerliliği olan “Performans Bildirim”, “Yeterlik”, “Sertifika”, “Diploma” belgeleri edinmektedir.

Okulumuzda,  BTEC Kapsamında Information Technologies (Bilişim Teknolojileri) dersi verilmektedir. Program dili İngilizce’dir.

ADVANCED PLACEMENT® (AP) PROGRAMI

College Board tarafından düzenlenen Advanced Placement (AP®) (İleri Düzey Yerleştirme) Programı, öğrencilere, henüz lisedeyken üniversite seviyesinde dersleri alma ve sınavlara girme imkânı sağlar. Dünya çapındaki bir çok üniversite AP'yi tanımakta ve notlar kredi olarak öğrencinin hesabına işlenip daha ileri seviye dersler alınmasını sağlamaktadır.

Öğrenciler AP dersleri aracılığıyla eleştirel düşünme, sağlam argümanlar oluşturma ve çok yönlü düşünme becerilerini kazanırken bir yandan da hayata hazırlanırlar. AP dersleri almış olmak; yurt dışı üniversite başvurularında öğrencinin kendisine yüksek hedefler koyduğunu, zorlu bir müfredatın altından kalkabildiğini gösterir.

Okulumuzda AP Programı 11. sınıftan itibaren uygulanmaktadır. AP Programı ile ilgili detaylı bilgiye https://ap.collegeboard.org/ adresinde ulaşabilirsiniz.

KANADA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Türk Eğitim Derneği ve Kanada Nova Scotia Eğitim Bakanlığı’nın imzalamış olduğu anlaşma çerçevesinde TED Çorlu Koleji öğrencileri kültürlerarası öğrenci değişim programına katılıp denkliklerini alarak bir üst sınıftan tekrar okullarında eğitime devam etme hakkına sahiplerdir.

Program; öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi ailelere, farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek ve insanlığın gerçeklerini keşfetmek için olanak yaratırken, öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurt dışında üniversite okuma fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır.

Nova Scotia Değişim Programı, 7. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrencilere; “Akademik Ay Programı”, “Tek Dönem Öğrenci Değişim Programı” ve “Tam Yıl Öğrenci Değişim Programı” olmak üzere üç farklı süre seçeneği sunmaktadır.

 KANADA ÇİFT DİPLOMA PROGRAMI

Türk Eğitim Derneği ve Kanada New Brunswick Eyaleti Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında başlamış olan Çift Diploma Programı, TED Okulundan mezun olan öğrencinin T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Lise Diploması ile birlikte Kanada New Brunswick Eyaleti Lise (Devlet Okulu) Diploması almasına olanak sağlayan öğretim programıdır. Program 9 ila 12. sınıflar arası uygulanan 4 yıllık bir programdır.

Çift Diploma Programı, Türk ve Kanada lise programlarının birbirlerine entegre edilmesiyle geliştirilmiş güçlü bir akademik programdır. Bu program hem Türk hem de Kanada eğitim sistemlerinin hedef kazanımlarının tümünü kapsamaktadır.

Okulumuzda 9. Sınıftan itibaren belirli kriterleri yerine getirmiş olan öğrenciler, ulusal programın yanı sıra Kanada Çift Diploma Programını takip etmektedir. Kanada Çift Diploma Programını tamamlayan bir öğrencinin elde etmiş olacağı diploma Kanada, Avrupa ve Amerika’da bulunan üniversitelere başvurularda etkin bir referans olmaktadır. Program sonunda alınacak Kanada Lise Diploması resmi ve akreditedir ve tüm dünyada kullanılabilir.

Dört yılın sonunda programı ve program sonunda uygulanacak sınavları başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Programı tamamlayamayan öğrenciler ise, başarılı oldukları dersleri belgeleyen sertifika (Academic Achievement Certificate) alır.

ÜNİVERSİTE DESTEK EĞİTİMİ PROGRAMI (ÜDEP)

Öğrencilerimizi üniversite sınavına en iyi şekilde hazırlayabilmek için okulumuzdaki 11 ve 12. sınıflara ÜDEP uygulanmaktadır. ÜDEP okul yönetimi, PDR Birimi, sınıf rehber öğretmenleri, danışman öğretmenler ve branş öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. Amacımız öğrencilerimizin güçlü ve zayıf yanlarını belirleyerek eksiksiz ilerlemelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki çalışmalar titizlikle yapılmaktadır:

           • TYT-AYT deneme sınavları
           • Konu tarama sınavları
           • Sınav sonuç analizleri, eksik konu ve kazanımların belirlenmesi
           • Hızlandırma ve bireysel etüt çalışmaları
           • Düzenli PDR servisi takipleri
           • Sınıf rehber öğretmen görüşmeleri
           • Danışman öğretmen görüşmeleri
           • Meslek tanıtım günlerinin düzenlenmesi
           • Üniversite gezileri
           • Tercih danışmanlık hizmetleri

Öğrencilerimiz bu çalışmaların sonucunda okul dışından bir destek almaya ihtiyaç duymadan, ezberleyerek değil anlayarak ve uygulayarak hedeflerine ulaşırlar.