Bilişim teknolojileri dersinde öğrencilerin bilgisayar okur-yazarlıkları ile çağı yakından takip edebilmeleri ve günlük yaşamda bilişim teknolojilerini her alanda bir araç olarak kullanma bilinci kazanabilmeleri hedeflenmektedir.

Ortaokulda tüm sınıf kademelerinde haftada bir ders saati olan bilişim teknolojileri dersi, ayrıca haftada iki saat olarak kulüp çalışmalarımızda da verilmektedir. Dersler her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde tasarlanan internet ve akıllı tahta sistemlerine haiz bilgisayar laboratuvarımızda yapılmaktadır. Öğrencilerimiz robotik-kodlama derslerindeki çalışmalarını okul içi ve dışı platformlarda sunabilecektir.

Bilişim teknolojileri dersinde ana hedefler;

• Bilgisayarın donanımını ve yazılımını tanıma,
• Bilgisayarların, makinelerin ve robotların çalışma mantığını anlama,
• İnternet güvenliği, siber zorbalık, bilişim etiği gibi kavramları öğrenme,
• Dijital vatandaşlık ilkelerine uyan bir birey olabilme,
• Resim, kelime işlem, sunum, tablolama programlarını amaca uygun kullanabilme,
• Bulut bilişim kavramını öğrenerek Google eğitim araçlarını kullanabilme,
• Tasarım odaklı düşünerek çeşitli programlarda ürün geliştirme,
• Analitik ve algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerinin kazandırılması,
• Blok tabanlı programlamadan metin tabanlı programlamaya geçip projeler geliştirebilme,
• Robotik materyaller ve seviyelere göre uygulamalarla kodlama eğitimi verilmesidir.