Her şeyin hızla değiştiği bu çağda bilim ve teknoloji hayatımızın en önemli ögelerinden biri olmuştur. Bu anlayışla, gözlem ve deney yaparak sorgulayabilen, çeşitli bilimsel kavram ve olayları günlük hayat ile bağdaştırabilen, aynı zamanda, bilimsel düşünme yöntemlerini içselleştirmiş, çağdaş teknolojileri kullanmakta zorlanmayan ve bunların sayesinde bilgiye kolayca ulaşabilen, araştıran, merak eden, sorgulayan öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir.