TED  Çorlu Kolejinde fen bilimleri dersi şemsiyesi altında biyoloji, fizik, kimya, yer, gök ve çevre bilimleri, sağlık ve doğal afetler hakkında temel bilgiler kazandırmayı hedefliyoruz. Ana hedefimiz öğrencilerimizin doğada meydana gelen olaylara ilişkin merak, tutum ve ilgilerini geliştirmek, bilim insanlarının bilimsel bilgiyi  oluşturma süreçleri, bilimin, tüm kültürlerden bilim insanlarının ortak çabası sonucu üretildiği ve bilginin yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığı konusunda onları bilinçlendirmektir.   Bu kapsamda öğrencilerimizin bilimsel çalışmaları takdir edebilecek kapasiteye ve fen bilimleriyle ilgili kariyer bilincine ulaşmalarını da amaçlıyoruz.

Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre-toplum etkileşimini irdeleyerek toplum, ekonomi, doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma planlarına odaklanmak yeni nesiller için mutlak amaçlardır.

Bilim ve teknoloji hayatımızı sürekli şekillendiren en önemli ögelerdir. Bu anlayışla, gözlem ve deney yaparak sorgulayabilen, çeşitli bilimsel kavram ve olayları günlük hayat ile bağdaştırabilen, aynı zamanda, bilimsel düşünme yöntemlerini içselleştirmiş, çağdaş teknolojileri kullanmakta zorlanmayan ve bunların sayesinde bilgiye kolayca ulaşabilen, araştıran, merak eden, sorgulayan öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.