Görsel sanatlar dersleri öğrencilerin yaratıcı yönlerini, hayal güçlerini, zekâ ve yeteneklerini desteklemeye, geliştirmeye yönelik olarak planlanmaktadır. Aynı zamanda, öğrencilerin sanatsal anlatım biçimlerini tanıma, kavrama ve kendilerini ifade edebilme becerileri kazanmalarını amaçlamaktadır.

Görsel sanatlar dersleri, tam donanımlı atölyelerde ve çeşitli açık hava ortamlarında yapılmaktadır. Görsel sanat çalışmalarında amaç, temel kavram ve uygulamalar konusunda bilgi, beceri ve anlayışı oturtmaktır. Öğrencilerin becerilerini, bilgi, malzeme, teknik ve teknolojiyle birleştirerek etkin ve güvenli bir şekilde kullanabilmeleri ve  düşüncelerini bu yolla ifade eden bireyler olabilmeleri amaçlanmaktadır. Görsel okuryazarlığı sağlamak, algı ve estetik bilincine sahip, güncel kültür-sanat nesnelerini/tasarımlarını bilinçli olarak izleyen, kendi kültürü ile diğer kültürlere ait kültürel mirasın değerini anlayan ve onları koruyan, bireyler yaratabilmektir.

Görsel sanat çalışmalarında yaratılan tüm eserler  çeşitli etkinliklerde ve yıl sonunda sergilenmektedir.