Öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun, donanımlı bireyler olarak yetişmelerini, zihinsel yetenekleri ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla ikinci yabancı dil eğitimine büyük önem veren okulumuzda Avrupa Birliği Dil Standartları (A1-A2, B1-B2, C1-C2) yetkinlik derecesinin birinci basamağı kabul edilen A1 seviyesinde Almanca eğitimi verilmektedir.

Öğrencilerimiz, Almanca’da Goethe Enstitüsü tarafından uygulanan ve uluslararası geçerliliği olan FIT1 (A1) ve FIT2 (A2) sınavlarına girmeleri için teşvik edilmektedir.