6, 7 ve 8. sınıf düzeyinde MEB müfredat konularıyla birlikte temel müzik bilgileri, müzik kültürü ve enstrüman / branş eğitimini kapsayan özel bir müzik programı uygulanır.

Eğitim yılı başında alanında uzman müzik eğitmenleri tarafından yapılan kulak ölçümleri ile öğrencilerimiz müzik derslerinde yeteneklerine göre branşlara ayrılmaktadır. Branşlar “Ritim”, “Keman”, “Piyano” olarak üç başlık altında toplanmaktadır. Müzik dersi aktif öğrenme ve uygulama ilkesine göre işlenmektedir. Yöntem, öğrenciye sadece bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda öğrencinin yeteneklerini ve sosyal ilişkilerini de geliştirebilmelidir

Bölüm Etkinlikleri:
Okul korosu konserleri
Okul bandosu
Okul orkestrası (tüm sınıf seviyelerinde sene sonu gösterileri)