Sosyal  bilgiler; tarih, coğrafya, antropoloji, arkeoloji, ekonomi, psikoloji, felsefe, sosyoloji, ekonomi, hukuk, vatandaşlık ve insan hakları konularını içine alan, sosyal ve fiziki çevreyle etkileşimi geçmişten günümüze inceleyen, bireyin toplumsal kimliğini kazanmasında yardımcı olan disiplinlerin bütünüdür. Sosyal bilgiler dersiyle öğrencilere Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laik, demokratik, insan haklarına saygılı, çağdaş değerlerin korunması konusunda duyarlı ve etkin bireyler olmaları için temel bilgiler verilmektedir.

5, 6 ve 7. sınıflarda sosyal bilgiler, 8. sınıfta T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük müfredatımız tüm bu disiplinleri içine alarak, geçmişini bilen, bugünü yaşayan ve geleceği öngörebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğretim programımızın yanı sıra araştırma, gözlem, iletişim, problem çözme, mekanı, zamanı ve kronolojiyi algılama, eleştirel düşünme, kanıt kullanma, karar verme gibi becerilerin; adalet, eşitlik, özgürlük, saygı, duyarlılık, dürüstlük, bilimsellik, vatanseverlik, sorumluluk gibi değerlerin kazandırılması alanımızın önemli kazanımlarıdır.

Öğrencilerimizin dersleri daha iyi algılamaları için görsel öğelere, teknolojik araçlarla oluşturulmuş ders içerikleri ve etkinliklere geniş yer verilmektedir. Ülke ve dünya meselelerine duyarlılığı artırabilmek için yazılı ve görsel basını tanımaları, gündemi takip etmeleri teşvik edilmekte, kültürel mirası tanımaları ve sahip çıkmaları adına programımızda müze eğitim çalışmalarına, kültürel gezilere, toplumumuza, tarihimize ve kültürümüze duyarlılığı arttıran projelere yer verilmektedir. Öğrencilere verilen ödev ve projeler günlük hayatla ilişkilendirilmektedir. Sosyal bilgiler dersi harita, film, fotoğraf, sunular ve internet gibi teknoloji araçları kullanılarak işlenmektedir. Küresel bağlantılar dikkate alınarak konuların işlenişinde yakından uzağa ilkesi izlenmektedir.